Hlavní obsah

vliv

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (působení, účinek) na co influenza f, influsso m(dopad, působení ap.) effetto m su qcpodléhat vlivu kohoessere sotto l' influsso m/influenza f di qmít malý vliv dopad na coavere scarso effetto su qc
  2. (moc) influenza f

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/coavere un effetto negativo a q/qc

sféra: sféra zájmu/vlivusfera d'interesse/d'influenza

vliv: podléhat vlivu kohoessere sotto l' influsso /influenza di q

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

effetto: mít vliv, zapůsobitavere effetto

impatto: vliv na životní prostředíimpatto ambientale

influenza: podléhat vlivu, být pod vlivem kohoessere sotto/subire l'influenza di q

malefico: neblahý vlivinflusso malefico

narcotico: pod vlivem narkotik/omamných láteksotto l'effetto di narcotici

sfera: sféra zájmu/vlivusfera d'interesse/d'influenza

stato: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

potere: Nemám na něho žádný vliv.Non ho nessun potere su di lui.