Hlavní obsah

vliv

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (působení, účinek) na co influenza f, influsso m(dopad, působení ap.) effetto m su qcpodléhat vlivu kohoessere sotto l' influsso m/influenza f di qmít malý vliv dopad na coavere scarso effetto su qc
  2. (moc) influenza f

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/coavere un effetto negativo a q/qc

sféra: sféra zájmu/vlivusfera d'interesse/d'influenza

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

effetto: avere effettomít vliv, zapůsobit

effetto: per effetto di qcnásledkem, vlivem, v důsledku čeho

impatto: impatto ambientalevliv na životní prostředí

influenza: essere sotto/subire l'influenza di qpodléhat vlivu, být pod vlivem koho

malefico: influsso maleficoneblahý vliv

narcotico: sotto l'effetto di narcoticipod vlivem narkotik/omamných látek

sfera: sfera d'interesse/d'influenzasféra zájmu/vlivu

stato: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

potere: Non ho nessun potere su di lui.Nemám na něho žádný vliv.