Hlavní obsah

působení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (účinek) effetti m pl, azione fvzájemné působeníazione reciproca di qc, interazione f di qc
  2. (činnost) attività f

Vyskytuje se v

působit: působit škodycausare i danni

tloustnutí: působit tloustnutífar ingrassare

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

působit: Působil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.

působit: Jak to na tebe působí?Come ti sembra?

působit: Lék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.

působit: Firma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.È sembrato calmo.

effetto: fare l'effettopůsobit dojmem

fungere: fungere da direttorepůsobit jako ředitel

furia: a furia di qcpomocí čeho, působením čeho

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

penoso: Faceva un'impressione penosa.Působil žalostným dojmem.

pietoso: fare un'impressione pietosa a qpůsobit na koho žalostným dojmem

prurito: dare pruritosvědit, působit svědění

rivoltare: (far) rivoltare lo stomacopůsobit zvedání žaludku

tossico: avere un effetto tossicopůsobit toxicky

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

diletto: Provano/Sentono diletto a/nel fare qcTěší je co., Působí jim radost co.

servire: Serve da interprete.Působí jako tlumočník.