Hlavní obsah

působení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (účinek) effetti m pl, azione fvzájemné působeníazione reciproca di qc, interazione f di qc
  2. (činnost) attività f

Vyskytuje se v

působit: působit škodycausare i danni

tloustnutí: působit tloustnutífar ingrassare

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.È sembrato calmo.

effetto: působit dojmemfare l'effetto

fungere: působit jako ředitelfungere da direttore

furia: pomocí čeho, působením čehoa furia di qc

mostra: dobře (za)působit dobrým dojmemfar bella mostra di sé

penoso: Působil žalostným dojmem.Faceva un'impressione penosa.

pietoso: působit na koho žalostným dojmemfare un'impressione pietosa a q

prurito: svědit, působit svěděnídare prurito

rivoltare: působit zvedání žaludku(far) rivoltare lo stomaco

tossico: působit toxickyavere un effetto tossico

vulnerabile: vypadat/působit zranitelněaver un aspetto vulnerabile

diletto: Těší je co., Působí jim radost co.Provano/Sentono diletto a/nel fare qc

servire: Působí jako tlumočník.Serve da interprete.

působení: vzájemné působeníazione reciproca di qc, interazione di qc