Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co causare qc, essere la causa di qc(činit) fare qcpůsobit škodycausare i danni
  2. (dělat dojem) na koho jak dare a q l'impressione di qc(jevit se) sembrare a q come(znít) suonare a q comePůsobil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.Jak to na tebe působí?Come ti sembra?
  3. (mít účinek) na koho/co fare/avere effetto su q/qc(chemikálie ap.) agire(mít dopad) avere impatto su q/qcLék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.
  4. (pracovat) jako co lavorare come qc(ve funkci ap.) fungere, fare da qc
  5. (o firmě ap.) operareFirma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influire su q/qc, influenzare q/qc

Vyskytuje se v

tloustnutí: působit tloustnutífar ingrassare

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.È sembrato calmo.

effetto: působit dojmemfare l'effetto

fungere: působit jako ředitelfungere da direttore

mostra: dobře (za)působit dobrým dojmemfar bella mostra di sé

penoso: Působil žalostným dojmem.Faceva un'impressione penosa.

pietoso: působit na koho žalostným dojmemfare un'impressione pietosa a q

prurito: svědit, působit svěděnídare prurito

rivoltare: působit zvedání žaludku(far) rivoltare lo stomaco

tossico: působit toxickyavere un effetto tossico

vulnerabile: vypadat/působit zranitelněaver un aspetto vulnerabile

diletto: Těší je co., Působí jim radost co.Provano/Sentono diletto a/nel fare qc

servire: Působí jako tlumočník.Serve da interprete.

působit: působit škodycausare i danni