Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co causare qc, essere la causa di qc(činit) fare qcpůsobit škodycausare i danni
  2. (dělat dojem) na koho jak dare a q l'impressione di qc(jevit se) sembrare a q come(znít) suonare a q comePůsobil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.Jak to na tebe působí?Come ti sembra?
  3. (mít účinek) na koho/co fare/avere effetto su q/qc(chemikálie ap.) agire(mít dopad) avere impatto su q/qcLék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.
  4. (pracovat) jako co lavorare come qc(ve funkci ap.) fungere, fare da qc
  5. (o firmě ap.) operareFirma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influire su q/qc, influenzare q/qc

Vyskytuje se v

tloustnutí: působit tloustnutífar ingrassare

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.È sembrato calmo.