Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) lavorare(vyvíjet úsilí) sviluppare sforzotvrdě pracovatlavorare sodo/duro, (dřít) faticare, hovor. sgobbarepracovat přesčasfare gli straordinari
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho fare qc, lavorare, essere impiegato come qc, per qKde pracuješ?Dove lavori?Pracuje jako učitelka.Fa la maestra.Čas pracuje pro nás.Il tempo lavora per noi.pracovat na částečný úvazeklavorare part timepracovat na směnylavorare su turni
  3. (používat při práci) s čím lavorare, operare con qc, usare qcUmíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.
  4. (tvořit ap.) na čem lavorare su qc, dedicarsi a qc(tvrdě, zlepšovat) impegnarsi in qcPracuji na tom.Ci sto lavorando.

Vyskytuje se v

načerno: pracovat načernolavorare in nero

oddech: pracovat bez oddechulavorare senza riposo

pilně: pilně studovat/pracovatstudiare/lavorare con diligenza

přesčas: pracovat přesčasfare gli straordinari

směna: pracovat na směnylavorare a turni, hovor. fare i turni

těžce: těžce pracovatlavorare sodo

tvrdě: tvrdě pracovatlavorare sodo

usilovně: usilovně pracovatlavorare intensamente/sodo

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

být: Budeme pracovat až do...Lavoreremo fino a...

jako: Pracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

provize: Pracuje za provizi.Lavora a provvigione/su commissione.

přes, přese: Přes prázdniny nepracuje.Durante le vacanze non lavora.

skupina: pracovat ve skupináchlavorare in gruppi

tlak: pracovat pod tlakem času ap.lavorare sotto pressione

u: Pracuje u policie.Lavora per la polizia.

cottimo: pracovat v úkolulavorare a cottimo

giornata: pracovat na poloviční úvazeklavorare mezza giornata

lavorare: pracovat načernolavorare in nero

pieno: pracovat na plný úvazeklavorare a tempo pieno

pool: pracovat v týmulavorare in pool

sorveglianza: pracovat pod dozorem koholavorare sotto sorveglianza di q

straordinario: pracovat přesčas, dělat přesčasyfare gli straordinari

altro: Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.

meno: Měl bys méně pracovat.Dovresti lavorare meno.

potere: Pracuje co mu síly stačí.Lavora più che può.

presso: Pracuje na radnici.Lavora presso il comune.

sodo: Tvrdě jsem pracoval., Makal jsem.Ho lavorato sodo.

usare: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

pracovat: tvrdě pracovatlavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbare