Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) lavorare(vyvíjet úsilí) sviluppare sforzotvrdě pracovatlavorare sodo/duro, (dřít) faticare, hovor. sgobbarepracovat přesčasfare gli straordinari
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho fare qc, lavorare, essere impiegato come qc, per qKde pracuješ?Dove lavori?Pracuje jako učitelka.Fa la maestra.Čas pracuje pro nás.Il tempo lavora per noi.pracovat na částečný úvazeklavorare part timepracovat na směnylavorare su turni
  3. (používat při práci) s čím lavorare, operare con qc, usare qcUmíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.
  4. (tvořit ap.) na čem lavorare su qc, dedicarsi a qc(tvrdě, zlepšovat) impegnarsi in qcPracuji na tom.Ci sto lavorando.

Vyskytuje se v

načerno: pracovat načernolavorare in nero

oddech: pracovat bez oddechulavorare senza riposo

pilně: pilně studovat/pracovatstudiare/lavorare con diligenza

přesčas: pracovat přesčasfare gli straordinari

směna: pracovat na směnylavorare a turni, hovor. fare i turni

těžce: těžce pracovatlavorare sodo

tvrdě: tvrdě pracovatlavorare sodo

usilovně: usilovně pracovatlavorare intensamente/sodo

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

být: Budeme pracovat až do...Lavoreremo fino a...

jako: Pracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

provize: Pracuje za provizi.Lavora a provvigione/su commissione.

přes, přese: Přes prázdniny nepracuje.Durante le vacanze non lavora.

skupina: pracovat ve skupináchlavorare in gruppi

tlak: pracovat pod tlakem času ap.lavorare sotto pressione

u: Pracuje u policie.Lavora per la polizia.

cottimo: lavorare a cottimopracovat v úkolu

giornata: lavorare mezza giornatapracovat na poloviční úvazek

lavorare: lavorare in neropracovat načerno

pieno: lavorare a tempo pienopracovat na plný úvazek

pool: lavorare in poolpracovat v týmu

sorveglianza: lavorare sotto sorveglianza di qpracovat pod dozorem koho

straordinario: fare gli straordinaripracovat přesčas, dělat přesčasy

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

lavorare: Lavora come segretaria.Pracuje jako sekretářka.

lavorare: Il tempo lavora a nostro favore.Čas pracuje pro nás.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

presso: Lavora presso il comune.Pracuje na radnici.

sodo: Ho lavorato sodo.Tvrdě jsem pracoval., Makal jsem.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?