Hlavní obsah

lavorare

Intranzitivní sloveso

  1. pracovathovor. makat, dřítLavora come segretaria.Pracuje jako sekretářka.Il tempo lavora a nostro favore.Čas pracuje pro nás.lavorare in neropracovat načernolavorare il legnozpracovávat dřevolavorare di fantasiafantazírovatfar lavorare i muscoliprocvičit svaly
  2. fungovat, jet, být v provozu stroj ap.
  3. fungovat orgány
  4. prosperovat podnik

Tranzitivní sloveso

  1. qc zpracov(áv)at, obrábět, opracovat co dřevo, kov ap.lavorare l'impastoprohníst těsto
  2. q zpracovávat koho přesvědčovat

Vyskytuje se v

abbigliamento: pracovní/sportovní/ochranný oděvabbigliamento da lavoro/sportivo/protettivo

accanirsi: být zažraný do práceaccanirsi nel lavoro

allergico: alergický na prácižert. allergico al lavoro

ammazzarsi: dřít do úmoru, moci se ztrhatammazzarsi di lavoro

autonomo: samostatně výdělečná činnostlavoro autonomo

buono: dobře odvedená prácebuon lavoro

carico: pracovní vytíženícarico di lavoro

cestino: šití(čko) košík ap.cestino da lavoro

codice: zákoník prácecodice del lavoro

colazione: pracovní obědcolazione di lavoro

colloquio: pracovní pohovorcolloquio di lavoro

compagno: spolupracovníkcompagno di lavoro

contratto: pracovní smlouvacontratto di lavoro

controversia: pracovní/pracovněprávní sporcontroversia di lavoro

cooperativa: spotřební/výrobní družstvocooperativa di consumo/lavoro

costo: mzdové nákladyecon. costo del lavoro

datore: zaměstnavatel, chlebodárcedatore di lavoro

disponibilità: volná pracovní místadisponibilità di posti di lavoro

distribuzione: dělba prácedistribuzione del lavoro

divisione: dělba prácedivisione del lavoro

domestico: domácí prácelavori domestici

edilizio: stavební prácelavori edilizi

fatto: dobře odvedená prácelavoro ben fatto

forfait: úkolová prácelavoro a forfait

forzato: nucené prácelavori forzati

giornata: pracovat na poloviční úvazeklavorare mezza giornata

gruppo: týmová prácelavoro di gruppo

igiene: hygiena práceigiene del lavoro

incapace: práceneschopnýincapace di lavorare

infortunio: pracovní úrazinfortunio sul lavoro

ingresso: nepovolaným (osobám) vstup zakázánvietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)

interinale: brigáda, dočasné zaměstnánílavoro interinale

inutile: zbytečná prácelavoro inutile

ipotesi: pracovní hypotézaipotesi di lavoro

lavorare: pracovat načernolavorare in nero

lavorata: první opracování povrchula prima lavorata della superficie

lavorato: ručně opracovanýlavorato a mano

lavoro: manuální prácelavoro manuale

liberalizzare: uvolnit trh práceliberalizzare il mercato del lavoro

lima: (vy)pilování konečné úpravy ap.přen. lavoro di lima

luogo: pracovištěluogo di lavoro

maestro: mistrovské díloun lavoro da maestro

magistrale: mistrovská prácelavoro magistrale

malattia: nemoc z povolánímalattia professionale/del lavoro

mercato: trh s nemovitostmi/prácemercato immobiliare/del lavoro

mobilità: pracovní mobilitamobilità del lavoro

mole: spousta práceun'enorme mole di lavoro

occasionale: příležitostné prácelavori occasionali

odioso: hrozná/otřesná/odporná prácelavoro odioso

offerta: nabídka práce/k sňatkuofferta di lavoro/matrimonio

orario: pracovní dobaorario (di lavoro)

organizzazione: organizace práceorganizzazione del lavoro

orientarsi: (z)orientovat se na trhu práceorientarsi nel mercato del lavoro

parziale: práce na částečný úvazeklavoro a tempo parziale

permesso: pracovní povolenídir. permesso di lavoro

perseverare: pokračovat v práciperseverare nel lavoro

pesante: těžká/namáhavá prácelavoro pesante

piano: pracovní plocha linky ap.piano di lavoro

piattaforma: vysokozdvižná/nakládací plošinapiattaforma di lavoro aerea/carico

pieno: pracovat na plný úvazeklavorare a tempo pieno

pool: pracovat v týmulavorare in pool

pranzo: pracovní obědpranzo di lavoro

procedura: pracovní postupprocedura di lavoro

proposta: pracovní nabídkaproposta di lavoro

quota: výškové prácelavori in quota

reddito: pracovní příjemreddito da lavoro

restauro: restaurační prácelavori di restauro

retribuire: dobře placená prácelavoro ben retribuito

ritirato: jsoucí na odpočinkuritirato dal lavoro

salopette: montérky (s laclem)salopette da lavoro

salvataggio: záchranné prácelavori di salvataggio

sedentario: sedavé zaměstnánílavoro sedentario

senza: nezaměstnaní, lidé bez prácei senza lavoro

sorveglianza: pracovat pod dozorem koholavorare sotto sorveglianza di q

stage: pracovní stážstage di lavoro

stagionale: sezonní prácelavoro stagionale

stradale: práce na silnicilavori stradali

straordinario: práce přesčaslavoro straordinario

strascicare: natahovat prácistrascicare il lavoro

stressante: stresující život/prácevita/lavoro stressante

subordinato: závislá práce/činnostecon. lavoro subordinato

superficie: pracovní plochasuperficie di lavoro

tenuta: pracovní oděvtenuta da lavoro

tuta: montérkytuta (da lavoro)

uncinetto: háčkovatlavorare all'uncinetto

cottimo: úkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu(lavoro a) cottimo

činnost: výdělečná činnostattività lucrativa/redditizia/remunerativa, lavoro retribuito

dělba: dělba prácedivisione del lavoro

doba: pracovní dobaorario di lavoro

domácí: domácí prácelavori di casa

druhý: druhé zaměstnání bokovkasecondo lavoro

efektivita, efektivnost: efektivita práceefficienza di lavoro

klouzavý: klouzavá pracovní dobaorario di lavoro flessibile

na: práce na plný úvazeklavoro a tempo pieno

načerno: pracovat načernolavorare in nero

nástroj: pracovní nástrojeattrezzi/strumenti da lavoro

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.

nezaměstnaný: nezaměstnaníi disoccupati, i senza lavoro

nucený: nucené prácelavoro forzato

odbytý: odbytá prácelavoro sciatto

oddech: pracovat bez oddechulavorare senza riposo

oděv: pracovní oděv(y)abbigliamento da lavoro

operační: výp. operační paměťmemoria di lavoro, RAM, memoria principale

plášť: pracovní plášťcamice (da lavoro), blusa , dětský školní též grembiule

podmínka: pracovní/životní podmínkycondizioni di lavoro/di vita

poloviční: (práce na) poloviční úvazeklavoro part-time

poměr: pracovní poměrrapporto di lavoro, zaměstnání impiego

postup: pracovní postupprocedura di lavoro

povolení: pracovní povolenípermesso di lavoro

práce: práce na silnicilavori stradali

pracovat: tvrdě pracovatlavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbare

pracoviště: na pracovištisul posto di lavoro

pracovní: pracovní smlouvacontratto di lavoro

prázdninový: prázdninová brigádalavoro estivo

produktivita: průměrná produktivita práceproduttività media del lavoro

prospěšný: veřejně prospěšné prácelavori socialmente utili

provoz: provoz na směnyorario di lavoro su turni

příjem: pracovní příjemreddito da lavoro

přijímací: přijímací pohovorcolloquio di ammissione, pracovní colloquio (di lavoro)

příležitost: pracovní příležitostopportunità di lavoro

rest: restylavoro arretrato, nedodělky arretrati

ruční: ruční prácevyšívání ap. lavori manuali, bez strojů lavoro fatto a mano

rukavice: ochranné/pracovní rukaviceguanti protettivi/da lavoro

řád: pracovní řádregolamento di lavoro

směna: pracovat na směnylavorare a turni, hovor. fare i turni

smlouva: pracovní smlouvacontratto di lavoro

terén: práce v terénulavoro sul campo

těžce: těžce pracovatlavorare sodo

těžký: těžká prácelavoro pesante/duro

trh: trh prácemercato del lavoro

trvalý: trvalé zaměstnánílavoro /impiego permanente

tvrdě: tvrdě pracovatlavorare sodo

týmový: týmová prácelavoro del team/d'équipe

uchazeč: uchazeč o prácicandidato per lavoro, žadatel richiedente di lavoro

ucházet se: ucházet se o prácicandidarsi al lavoro

úraz: pracovní úrazinfortunio sul lavoro

usilovně: usilovně pracovatlavorare intensamente/sodo

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

v, ve: v prácial lavoro

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista

výdělečně: ekon. být výdělečně činnýavere un lavoro retribuito

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro