Hlavní obsah

stradale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • silniční, dopravníincidente stradaledopravní nehodapolizia stradaledopravní policiecartello stradaledopravní značkacarta stradaleautomapa, silniční mapaindicatore stradaleukazatel, směrovkalavori stradalipráce na silniciblocco stradalesilniční zátarasrete stradalesilniční síťsicurezza stradalebezpečnost (silničního) provozu

Vyskytuje se v

stradale: (polizia) stradaledopravní policie

blocco: blocco stradalezastavení dopravy stávkujícími ap.

bocchetta: bocchetta stradaleprůlez, otvor kanalizace, poklop kanálu

cartello: cartello stradaledopravní značka/cedule

circolazione: circolazione stradalesilniční provoz

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

compressore: mecc. compressore stradalesilniční válec

fondo: fondo stradalepovrch vozovky

illuminazione: illuminazione stradalepouliční osvětlení veřejné

incidente: incidente stradaledopravní nehoda

infrazione: dir. infrazione stradaledopravní přestupek

ingorgo: ingorgo stradale(dopravní) zácpa

lastricato: lastricato stradalepouliční dláždění/dlažba

movimento: movimento stradalesilniční provoz

omicidio: omicidio stradaleusmrcení při dopravní nehodě

pavimento: pavimento stradalezpevněný povrch silnice ap., zpevněná vozovka

polizia: polizia stradaledopravní policie

raccordo: raccordo stradalekřižovatka, silniční křížení

sede: sede stradalevozovka

segnalazione: segnalazioni stradalisilniční značení

segnale: segnale stradaledopravní značka/značení

segnaletica: segnaletica stradaledopravní značení

sinistro: sinistro stradaledopravní nehoda

soccorso: (servizio di) soccorso stradalehavarijní služba pro řidiče s poruchou

trasporto: trasporti ferroviari/stradali/marittimi/aereiželezniční/silniční/námořní/letecká doprava

insegna: insegne stradalidopravní značky

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.

dopravní: infrazione stradalepráv. dopravní přestupek

havárie: incidente stradale/aereoautomobilová/letecká havárie

násyp: terrapieno stradale/ferroviariosilniční/železniční násyp

nehoda: incidente stradale/aereodopravní/letecká nehoda

pouliční: illuminazione stradalepouliční osvětlení veřejné

práce: lavori stradalipráce na silnici

pravidlo: codice stradalepravidla silničního provozu

provoz: traffico stradale/ferroviario/aereo/marittimosilniční/železniční/letový/námořní provoz

předpis: norme di circolazione (stradale)dopravní předpisy

přestupek: infrazione stradale, hovor. contravvenzione dopravní přestupek

silniční: trasporto stradalesilniční doprava

síť: rete stradale/ferroviariasilniční/železniční síť

údržba: manutenzione stradaleúdržba silnic

značení: segnaletica stradaledopravní značení

značka: segnale stradaledopr. dopravní značka

silnice: lavori stradalipráce na silnici značka ap.

život: Ha perso la vita in un stradale.Přišel o život při autonehodě.

arteria: arteria (stradale)tepna dopravní