Hlavní obsah

stradale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • silniční, dopravníincidente stradaledopravní nehodapolizia stradaledopravní policiecartello stradaledopravní značkacarta stradaleautomapa, silniční mapaindicatore stradaleukazatel, směrovkalavori stradalipráce na silniciblocco stradalesilniční zátarasrete stradalesilniční síťsicurezza stradalebezpečnost (silničního) provozu

Vyskytuje se v

arteria: arteria (stradale)tepna dopravní

blocco: blocco stradalezastavení dopravy stávkujícími ap.

bocchetta: bocchetta stradaleprůlez, otvor kanalizace, poklop kanálu

cartello: cartello stradaledopravní značka/cedule

circolazione: circolazione stradalesilniční provoz

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

compressore: mecc. compressore stradalesilniční válec

fondo: fondo stradalepovrch vozovky

illuminazione: illuminazione stradalepouliční osvětlení veřejné

incidente: incidente stradaledopravní nehoda

infrazione: dir. infrazione stradaledopravní přestupek

ingorgo: ingorgo stradale(dopravní) zácpa

lastricato: lastricato stradalepouliční dláždění/dlažba

movimento: movimento stradalesilniční provoz

omicidio: omicidio stradaleusmrcení při dopravní nehodě

pavimento: pavimento stradalezpevněný povrch silnice ap., zpevněná vozovka

polizia: polizia stradaledopravní policie

raccordo: raccordo stradalekřižovatka, silniční křížení

sede: sede stradalevozovka

segnalazione: segnalazioni stradalisilniční značení

segnale: segnale stradaledopravní značka/značení

segnaletica: segnaletica stradaledopravní značení

sinistro: sinistro stradaledopravní nehoda

soccorso: (servizio di) soccorso stradalehavarijní služba pro řidiče s poruchou

trasporto: trasporti ferroviari/stradali/marittimi/aereiželezniční/silniční/námořní/letecká doprava

insegna: insegne stradalidopravní značky

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.

dopravní: práv. dopravní přestupekinfrazione stradale

dopravní: dopravní policiepolizia stradale

dopravní: dopravní nehodasilniční incidente stradale

dopravní: dopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

havárie: automobilová/letecká havárieincidente stradale/aereo

násyp: silniční/železniční násypterrapieno stradale/ferroviario

nehoda: dopravní/letecká nehodaincidente stradale/aereo

pouliční: pouliční osvětlení veřejnéilluminazione stradale

práce: práce na silnicilavori stradali

pravidlo: pravidla silničního provozucodice stradale

provoz: silniční/železniční/letový/námořní provoztraffico stradale/ferroviario/aereo/marittimo

předpis: dopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

přestupek: dopravní přestupekinfrazione stradale, hovor. contravvenzione

silniční: silniční dopravatrasporto stradale

síť: silniční/železniční síťrete stradale/ferroviaria

údržba: údržba silnicmanutenzione stradale

značení: dopravní značenísegnaletica stradale

značka: dopr. dopravní značkasegnale stradale

silnice: práce na silnici značka ap.lavori stradali

život: Přišel o život při autonehodě.Ha perso la vita in un stradale.