Hlavní obsah

silniční

Přídavné jméno

  • stradale(kolo ap.) da strada, d'una stradasilniční dopravatrasporto stradalesilniční daň roční poplatek majitele vozidlatassa di circolazione

Vyskytuje se v

daň: silniční daňtassa automobilistica/di circolazione

násyp: silniční/železniční násypterrapieno stradale/ferroviario

okruh: (vnější) silniční okruh kolem městacirconvallazione

pravidlo: pravidla silničního provozucodice stradale

provoz: silniční/železniční/letový/námořní provoztraffico stradale/ferroviario/aereo/marittimo

pruh: dopr. (jízdní)/silniční/dopravní pruhcorsia

síť: silniční/železniční síťrete stradale/ferroviaria

válec: parní/silniční válecrullo compressore

silniční: silniční dopravatrasporto stradale