Hlavní obsah

síť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pletivo s oky) rete f(síťovina) tessuto a rete
  2. (k lovu) rete f(pavoučí) ragnatela frybářská síťrete da pescahoupací/závěsná síťamaca f
  3. (branky ap.) rete f
  4. (struktura) čeho rete f, network m di qc(vzor, čar ap. též) reticolato msilniční/železniční síťrete stradale/ferroviaria
  5. (rozvod proudu) rete f(rozvodné vedení) condutture f plzapojit co do sítě do zásuvkycollegare qc alla rete
  6. (počítačová) rete f

Vyskytuje se v

distribuční: distribuční síťrete di distribuzione

houpací: houpací síťamaca

kanalizační: kanalizační síťrete fognaria

komunikační: komunikační síťrete di comunicazioni

napájení: elektr. napájení ze sítěalimentazione della rete

neuronový: neuronová síťrete neurale

páteřní: výp. páteřní síťrete backbone

pavoučí: pavoučí síťtela di ragno, ragnatela

počítačový: počítačová síťrete di computer

sociální: sociální sítěreti sociali, i social

správce: výp. správce sítěamministratore di rete

spřádat: Pavouci spřádají sítě.I ragni filano le reti.

rozhodit: rozhodit sítěgettare le reti, přen. poptat se domandare in giro

amministratore: správce sítěamministratore di rete

da: síť na rybyrete da pesca

neurale: neuronové sítěreti neurali

rete: rybářská síťrete da pesca

scendere: přesunout se k soupeřově brance ve fotbale, (pře)jít na síť v tenisescendere a rete

social: na sociálních sítíchsui social (network)

stradale: silniční síťrete stradale

strascico: vlečná síťrete a strascico

telefonico: telefonní síťrete telefonica

tendere: i přen. rozhodit sítě, nastražit sítětendere le reti

viario: síť silnic/cestrete viaria

síť: rybářská síťrete da pesca