Hlavní obsah

síť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pletivo s oky) rete f(síťovina) tessuto a rete
  2. (k lovu) rete f(pavoučí) ragnatela frybářská síťrete da pescahoupací/závěsná síťamaca f
  3. (branky ap.) rete f
  4. (struktura) čeho rete f, network m di qc(vzor, čar ap. též) reticolato msilniční/železniční síťrete stradale/ferroviaria
  5. (rozvod proudu) rete f(rozvodné vedení) condutture f plzapojit co do sítě do zásuvkycollegare qc alla rete
  6. (počítačová) rete f

Vyskytuje se v

distribuční: distribuční síťrete di distribuzione

houpací: houpací síťamaca

kanalizační: kanalizační síťrete fognaria

komunikační: komunikační síťrete di comunicazioni

napájení: elektr. napájení ze sítěalimentazione della rete

neuronový: neuronová síťrete neurale

páteřní: výp. páteřní síťrete backbone

pavoučí: pavoučí síťtela di ragno, ragnatela

počítačový: počítačová síťrete di computer

sociální: sociální sítěreti sociali, i social

správce: výp. správce sítěamministratore di rete

spřádat: Pavouci spřádají sítě.I ragni filano le reti.

rozhodit: rozhodit sítěgettare le reti, přen. poptat se domandare in giro