Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) imposta f(hl. na zboží, statky ap.) tassa fdaň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto, zkr. IVAdaň z příjmuimposta sui redditipřímé/nepřímé daněimposte dirette/indirettesilniční daňtassa automobilistica/di circolazione
  2. (trest, oběť) tributo m., ammenda f

Vyskytuje se v

daňový: daňové přiznání (k dani z příjmu)dichiarazione dei redditi

dědický: práv. dědická daňimposta di successione, imposta successoria

krácení: ekon. krácení daněevasione fiscale

nepřímý: ekon. nepřímé daněimposte indirette

osvobozený: ekon. osvobozený od daně/DPHesente da imposte/IVA

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiimposta di successione

předpis: předpis daněaccertamento fiscale

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto IVA

příjem: daň z příjmůimposta di redditi

přiznání: ekon. daňové přiznání (k dani z příjmu), přiznání příjmůdichiarazione dei redditi

regresivní: ekon. regresivní daňtassa regressiva

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlatassa di circolazione

spotřební: spotřební daňtassa di consumo

srážkový: ekon. srážková daňdetrazione fiscale, srážka daně u zdroje ritenuta alla fonte

uvalit: ekon. uvalit daňimporre una tassa

výběrčí: výběrčí daníesattore di tasse

vyměřit: vyměřit daň z příjmu ap.accertare l'imponibile

výpočet: ekon. výpočet daněcalcolo dell'imposta

z, ze: daň z příjmuimposta sui redditi

vyhýbat se: vyhýbat se placení daněevitare il pagamento della tassa

výše: výše danísomma di tasse

accertamento: accertamento d'impostavyměření daně

agevolazione: econ. agevolazioni fiscalidaňové úlevy, sleva na dani

aggiunto: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty

camuffare: tassa camuffataskrytá daň

condono: condono fiscaleprominutí daně

debito: debito d'impostadaňová povinnost částka, dlužná daň

elusione: fin. elusione fiscalesnižování základu daně legální

esente: esente da impostenedaněný, osvobozený od daně

esenzione: esenzione fiscaledaňové prázdniny, osvobození od daně

esigere: esigere le impostevybírat daně

evadere: evadere le tassevyhnout se daním

imposta: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty, zkr. DPH

imposta: imposta diretta/indirettapřímá/nepřímá daň

imposta: imposta sul reddito delle persone fisichedaň z příjmu fyzických osob

imposta: imposta progressivaprogresivní daň

imposta: imposta regressivaregresivní daň

imposta: imposta comunale sugli immobilidaň z nemovitosti

locativo: imposta sul valore locativodaň z nájmu

patrimoniale: imposta patrimonialedaň z majetku

prelievo: econ. prelievo fiscalevýběr daní

ritenuta: fin. ritenuta alla fontezdanění srážkou u zdroje, srážka daně u zdroje

ritenuta: fin. ritenuta d'accontozálohová platba daně

sgravio: sgravio fiscale/contributivo/d'impostadaňová úleva, sleva na dani

soggetto: essere soggetto alla tassapodléhat dani

tassa: tassa di consumospotřební daň

tassa: tassa di circolazionesilniční daň

tassa: imporre la tassa su/per qcuvalit daň na co

tassa: pagare la tassaodvést/zaplatit daň/poplatek

valore: imposta sul valore aggiuntodaň z přidané hodnoty

tributo: esigere un tributovybrat si svou daň na škodách, životech ap.