Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) imposta f(hl. na zboží, statky ap.) tassa fdaň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto, zkr. IVAdaň z příjmuimposta sui redditipřímé/nepřímé daněimposte dirette/indirettesilniční daňtassa automobilistica/di circolazione
  2. (trest, oběť) tributo m., ammenda f

Vyskytuje se v

daňový: daňové přiznání (k dani z příjmu)dichiarazione dei redditi

dědický: práv. dědická daňimposta di successione, imposta successoria

krácení: ekon. krácení daněevasione fiscale

nepřímý: ekon. nepřímé daněimposte indirette

osvobozený: ekon. osvobozený od daně/DPHesente da imposte/IVA

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiimposta di successione

předpis: předpis daněaccertamento fiscale

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto IVA

příjem: daň z příjmůimposta di redditi

přiznání: ekon. daňové přiznání (k dani z příjmu), přiznání příjmůdichiarazione dei redditi

regresivní: ekon. regresivní daňtassa regressiva

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlatassa di circolazione

spotřební: spotřební daňtassa di consumo

srážkový: ekon. srážková daňdetrazione fiscale, srážka daně u zdroje ritenuta alla fonte

uvalit: ekon. uvalit daňimporre una tassa

výběrčí: výběrčí daníesattore di tasse

vyměřit: vyměřit daň z příjmu ap.accertare l'imponibile

výpočet: ekon. výpočet daněcalcolo dell'imposta

z, ze: daň z příjmuimposta sui redditi

vyhýbat se: vyhýbat se placení daněevitare il pagamento della tassa

výše: výše danísomma di tasse

accertamento: vyměření daněaccertamento d'imposta

agevolazione: daňové úlevy, sleva na daniecon. agevolazioni fiscali

aggiunto: daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto IVA

camuffare: skrytá daňtassa camuffata

condono: prominutí daněcondono fiscale

debito: daňová povinnost částka, dlužná daňdebito d'imposta

elusione: snižování základu daně legálnífin. elusione fiscale

esente: nedaněný, osvobozený od daněesente da imposte

esenzione: daňové prázdniny, osvobození od daněesenzione fiscale

esigere: vybírat daněesigere le imposte

evadere: vyhnout se danímevadere le tasse

imposta: daň z přidané hodnoty, zkr. DPHimposta sul valore aggiunto IVA

locativo: daň z nájmuimposta sul valore locativo

patrimoniale: daň z majetkuimposta patrimoniale

prelievo: výběr daníecon. prelievo fiscale

ritenuta: zdanění srážkou u zdroje, srážka daně u zdrojefin. ritenuta alla fonte

sgravio: daňová úleva, sleva na danisgravio fiscale/contributivo/d'imposta

soggetto: podléhat daniessere soggetto alla tassa

tassa: spotřební daňtassa di consumo

valore: daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto

tributo: vybrat si svou daň na škodách, životech ap.esigere un tributo

daň: daň z přidané hodnotyimposta sul valore aggiunto, zkr. IVA