Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • di trasporto(silniční) stradale(přepravující) trasportatore(o provozu) di trafficopráv. dopravní přestupekinfrazione f stradaledopravní policiepolizia f stradaledopravní nehoda(silniční) incidente m stradaledopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

Vyskytuje se v

kalamita: dopravní kalamita zácpaparalisi del traffico

kolaps: dopravní kolapsparalisi del traffico

nehoda: dopravní/letecká nehodaincidente stradale/aereo

odlehčit: odlehčit dopravu/dopravní zátěždecongestionare/alleviare il traffico

ostrůvek: dopravní ostrůvekisola spartitraffico, pro chodce (isola) salvagente

prostředek: dopravní prostředekmezzo di trasporto

pruh: dopr. (jízdní)/silniční/dopravní pruhcorsia

předpis: dopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

přestupek: dopravní přestupekinfrazione stradale, hovor. contravvenzione

zácpa: (dopravní) zácpacongestione/ingorgo del traffico, kolona coda di auto

značení: dopravní značenísegnaletica stradale

značka: dopr. dopravní značkasegnale stradale

aereo: nákladní/dopravní letounaereo da carico/trasporto

cartello: dopravní značka/cedulecartello stradale

congestione: dopravní zácpala congestione del traffico

constatazione: záznam o dopravní nehodě účastníky nehodyconstatazione amichevole

incidente: dopravní nehodaincidente stradale

infrazione: dopravní přestupekdir. infrazione stradale

ingorgo: (dopravní) zácpaingorgo stradale

isola: dopravní ostrůvekisola spartitraffico

mezzo: dopravní prostředkymezzi di trasporto

nastro: dopravní pás, pásový dopravníknastro trasportatore

norma: dopravní předpisynorme di circolazione

omicidio: usmrcení při dopravní nehoděomicidio stradale

ora: dopravní špičkaora di punta

paralisi: dopravní kolaps zácpaparalisi del traffico

polizia: dopravní policiepolizia stradale

punta: (dopravní) špičkapunta di traffico, ora di punta

segnale: dopravní značka/značenísegnale stradale

segnaletica: dopravní značenísegnaletica stradale

sinistro: dopravní nehodasinistro stradale

società: dopravní společnost/podniksocietà dei trasporti

stradale: dopravní nehodaincidente stradale

tappeto: pojízdný pás pro lyžaře ap., běžecký/dopravní pástappeto mobile

traffico: dopravní kalamita zácpaparalisi del traffico

trasporto: dopravní prostředkymezzi di trasporto

vittima: oběti dopravních nehodle vittime della strada

insegna: dopravní značkyinsegne stradali

morire: Zemřeli při dopravní nehodě.Sono morti in un incidente stradale.

dopravní: práv. dopravní přestupekinfrazione stradale