Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • di trasporto(silniční) stradale(přepravující) trasportatore(o provozu) di trafficopráv. dopravní přestupekinfrazione f stradaledopravní policiepolizia f stradaledopravní nehoda(silniční) incidente m stradaledopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

Vyskytuje se v

kalamita: dopravní kalamita zácpaparalisi del traffico

kolaps: dopravní kolapsparalisi del traffico

nehoda: dopravní/letecká nehodaincidente stradale/aereo

odlehčit: odlehčit dopravu/dopravní zátěždecongestionare/alleviare il traffico

ostrůvek: dopravní ostrůvekisola spartitraffico, pro chodce (isola) salvagente

prostředek: dopravní prostředekmezzo di trasporto

pruh: dopr. (jízdní)/silniční/dopravní pruhcorsia

předpis: dopravní předpisynorme di circolazione (stradale)

přestupek: dopravní přestupekinfrazione stradale, hovor. contravvenzione

zácpa: (dopravní) zácpacongestione/ingorgo del traffico, kolona coda di auto

značení: dopravní značenísegnaletica stradale

značka: dopr. dopravní značkasegnale stradale

aereo: aereo da carico/trasportonákladní/dopravní letoun

cartello: cartello stradaledopravní značka/cedule

congestione: la congestione del trafficodopravní zácpa

constatazione: constatazione amichevolezáznam o dopravní nehodě účastníky nehody

incidente: incidente stradaledopravní nehoda

infrazione: dir. infrazione stradaledopravní přestupek

ingorgo: ingorgo stradale(dopravní) zácpa

isola: isola spartitrafficodopravní ostrůvek

mezzo: mezzi di trasportodopravní prostředky

nastro: nastro trasportatoredopravní pás, pásový dopravník

norma: norme di circolazionedopravní předpisy

omicidio: omicidio stradaleusmrcení při dopravní nehodě

ora: ora di puntadopravní špička

paralisi: paralisi del trafficodopravní kolaps zácpa

polizia: polizia stradaledopravní policie

punta: punta di traffico, ora di punta(dopravní) špička

segnale: segnale stradaledopravní značka/značení

segnaletica: segnaletica stradaledopravní značení

sinistro: sinistro stradaledopravní nehoda

società: società dei trasportidopravní společnost/podnik

stradale: incidente stradaledopravní nehoda

stradale: polizia stradaledopravní policie

stradale: cartello stradaledopravní značka

tappeto: tappeto mobilepojízdný pás pro lyžaře ap., běžecký/dopravní pás

traffico: paralisi del trafficodopravní kalamita zácpa

trasporto: mezzi di trasportodopravní prostředky

vittima: le vittime della stradaoběti dopravních nehod

insegna: insegne stradalidopravní značky

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.