Hlavní obsah

mezzo

Podstatné jméno mužské

  1. polovina, půl(ka)Sono le dodici e mezzo.Je půl jedné.due chili e mezzodvě a půl kila
  2. střed, prostředekin mezzo alla stradauprostřed ulicenel bel mezzo di qcprávě uprostřed čehovia di mezzokompromis, zlatá střední cestaetà di mezzostředověkin quel mezzomezitímlevare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/coesserci di mezzobýt zapletený do čehoandarci di mezzozaplést se do toho, přen. doplatit na to, dojet na to
  3. prostředek k dosažení cíle ap.mezzi di trasportodopravní prostředkymezzi di comunicazionesdělovací prostředkyi mezzi pubbliciměstská hromadná dopravamezzi di sussistenzaprostředky obživyper mezzo di, a mezzo (di)prostřednictvím
  4. mezzi schopnosti
  5. mezzi (finanční) prostředkyÈ rimasto senza mezzi.Zůstal bez prostředků.

Vyskytuje se v

mezzo: schopnostimezzi

seconda: podle čeho, v souladu s číma seconda di qc

a: dvoupatrový důmcasa a due piani

anno: za dva rokyfra due anni

arco: úhlová minuta/vteřinamat. minuto/secondo d'arco

avviso: podle mého názoru/míněnía/secondo il mio avviso

bob: dvojbobbob a due

cabina: kajuta první/druhé třídycabina di prima/seconda classe

calcio: nepřímý kopcalcio a due

carreggiata: dvouproudová silnicestrada a due carreggiate

caso: rozhodnout podle situacedecidere secondo il caso

chiacchiera: (po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecatfare due/quattro chiacchiere

cifra: dvojciferná inflaceinflazione a due cifre

cingolato: pásová vozidla(mezzi) cingolati

circostanza: podle okolnostísecondo le circostanze

classe: kupé první/druhé třídyscompartimento di prima/seconda classe

coattivo: donucovací prostředkymezzi coattivi

coercitivo: donucovací prostředkymezzi coercitivi

comandante: zástupce velitelecomandante in seconda

complemento: příslovečné určení místa/způsobucomplemento di luogo/mezzo

comprare: koupit z druhé rukycomprare di seconda mano

comunicazione: hromadné sdělovací prostředkymezzi di comunicazione di massa

contrasto: kontrastní látkamed. mezzo di contrasto

convenuto: jak bylo ujednáno, dle dohodysecondo il convenuto

copia: ve dvojím vyhotoveníin duplice copia, in due copie

coppia: dvojskifsport due di coppia

costume: dvoudílné plavkycostume a due pezzi

di: dvoukilový balíkpacco di due chili

dividere: (roz)půlitdividere a metà

dolce: drahá polovička partnerdolce metà

dopoguerra: období po první/druhé světové válceil primo/secondo dopoguerra

e: obatutti e due

equazione: rovnice prvního/druhého řáduequazione di primo/secondo grado

esperienza: dvouletá praxe v oborudue anni di esperienza nel settore

espressivo: výrazové prostředky čehomezzi espressivi di qc

età: střední věkmezza età

etto: dvacet deka šunkydue etti di prosciutto

evento: podle situace to záležísecondo gli eventi

faccia: dvě strany mincele due facce di una moneta

fine: postranní úmyslsecondo fine

galleria: druhý balkon v divadleseconda galleria

gamba: do půli lýtek kabát ap.a mezza gamba

giornata: pracovat na poloviční úvazeklavorare mezza giornata

giorno: dvakrát dennědue volte al giorno

giugno: vpůli/v polovině červnaa metà giugno

giustificare: Účel světí prostředky.Il fine giustifica i mezzi.

in: rozdělit na dvě částidividere in due

inadeguatezza: nedostatek finančních prostředkůinadeguatezza dei mezzi (finanziari)

incognita: rovnice o dvou neznámýchmat. equazione in due incognite

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

lavello: dvoudřezlavello a due vasche

litro: půl litrumezzo litro

loro: oni dvaloro due

mano: z druhé ruky již použitédi seconda mano

massa: hromadné sdělovací prostředkymezzi di comunicazione di massa

me: podle mě, podle mého názorusecondo me

merce: prvotřídní/druhořadé zbožímerce di prima/seconda scelta

merito: odměnit koho podle zásluhpremiare q secondo il merito

metà: na půl na dva rovné díly, napůl polovičatě, v půlce cesty ap.a metà

due: rozříznout co vedvítagliare qc in due

milione: dva milióny lidídue milioni di persone

minuto: neustále, pořádogni (mezzo) minuto

natura: přirozeněsecondo natura

nudo: polonahýmezzo nudo

ogni: každý druhýogni due

paio: dva páry bot/rukavic/konídue paia di scarpe/guanti/cavalli

partita: dvoukřídlové dveřeporta a due partite

passo: blízko, co by kamenem dohodila due passi

pensione: polopenzemezza pensione

per: dvě na osobudue per persona

pesante: těžká technika/vozidlamezzi pesanti

pezzo: dvoudílný plavky ap.a due pezzi

piano: druhořadýdi secondo piano

piatto: první/druhý chodprimo/secondo piatto

piazza: dvojlůžkoletto a due piazze

cesta: na půl cesty kama metà strada dove

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

den: dvakrát za dendue volte al giorno

denně: dvakrát/třikrát dennědue/tre volte al giorno

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

doplatit: doplatit na to na chyby druhých ap.andarci di mezzo, čím rimetterci qc, draze zaplatit ap. pagarla cara, pagare di persona

druhý: každý druhý denogni due giorni, a giorni alterni

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

dvojdílný: dvoudílné plavkycostume (da bagno) a due pezzi

dvojí: ve dvojím vyhotoveníin duplice copia, in due copie

dvojka: dvojky velikost poprsíla seconda di seno

flek: z fleku hnedimmediatamente, sul momento, lì per lì, sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piedi

hlavní: hlavní chod/jídlosecondo (piatto)

hodina: hodina a půlun'ora e mezzo

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

hromadný: hromadné sdělovací prostředkymezzi di comunicazione di massa, mass media

chod: první/druhý chodprimo/secondo (piatto)

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

jednak: jednak ... (a) jednakza prvé - za druhé in primo luogo ... e in secondo luogo, na jedné straně, na druhé straně da un lato ... dall'altro

jisticí: jisticí prostředky pro horolezcemezzi di protezione

kalhoty: dvoje kalhotydue paia di pantaloni

kontrastní: med. kontrastní látkamezzo di contrasto

lepší: dvakrát lepšídue volte migliore

médium: (masová) médiamass media , mezzi di comunicazione di massa

měsíčně: dvakrát měsíčnědue volte al mese

mínění: podle mého mínění ...a mio avviso/parere ..., secondo me ...

množný: druhá osoba množného číslaseconda persona plurale

mocnina: druhá mocninaquadrato , seconda potenza

možnost: (po)dle možnostísecondo le possibilità

na: na druhouquadrato, elevato alla seconda

napůl: rozříznout co napůltagliare qc a metà

navíc: dva dny navícdue giorni di più

názor: podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avviso

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob týdenogni seconda settimana

obojí: přijímání pod obojícomunione sotto le due specie

opravný: (první)/druhý opravný termín na univerzitěsecondo/terzo appello d'esame

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

pár: za pár minuttra due minuti/qualche minuto

patrový: patrový autobusautobus a due piani

plán: podle plánusecondo il piano

plavky: dvoudílné plavkyduepezzi , costume (da bagno) a due pezzi

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

dle: dle mého názoru ...secondo la mia opinione ...

dvoje: dvoje kalhoty/ponožkydue paia di pantaloni/calze

hodinky: podle mých hodineksecondo il mio orologio

kousat: Nesmíte 2 hodiny kousat.Non deve masticare per due ore.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

motat se: Nemotejte se tady pořád.Non state sempre in mezzo ai piedi.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

namíchat: Namíchejte všechny přísady podle receptu.Aggiungere tutti gli ingredienti secondo la ricetta.

o: o půl třetíalle due e mezzo