Hlavní obsah

complemento

Podstatné jméno mužské

  1. doplněk, doplnění, dodatek co doplňujea complemento di qcjako doplněk k čemu
  2. rozvíjející větný člen, doplněkcomplemento oggettopřímý předmětcomplemento di terminenepřímý předmětcomplemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

Vyskytuje se v

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

oggetto: gramm. complemento oggettopředmět věty

predicativo: gramm. complemento predicativopřísudkový větný člen

příslovečný: complemento (avverbiale)příslovečné určení

určení: complemento di modo/luogo/tempopříslovečné určení způsobu/místa/času

complemento: a complemento di qcjako doplněk k čemu