Hlavní obsah

určení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stanovení) determinazione f(zjištění ap. též) accertamento mmed. určení pohlavídeterminazione del sesso
  2. (účel) scopo m(funkce) funzione f
  3. místo určení (cíl ap.) destinazione f
  4. příslovečné určení (větný člen) čeho complemento m (avverbiale) di qcpříslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

Vyskytuje se v

blíže: blíže určit cospecificare, precisare qc

blíže: blíže neurčenýimprecisato/-a

místo: místo určenídestinazione

poloha: určit polohu koho/čehodeterminare la posizione di qc, localizzare qc

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

příslovečný: příslovečné určenícomplemento (avverbiale)

stáří: určit stáří čehodeterminare l'età di qc

určený: kniha určená pro dětilibro destinato ai bambini

určit: být určen pro/na koho/coessere destinato/inteso a q/qc

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

esportazione: destinato all'esportazioneurčený k vývozu

identità: stabilire l'identità di qurčit totožnost koho

ingrasso: all'ingrasso, da ingrasso(určený) na výkrm prasata ap.

luogo: luogo di destinazionemísto určení

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

sesso: determinazione del sessourčení pohlaví

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

stiro: da stirožehlicí, určený k žehlení