Hlavní obsah

blíže, blíž

Vyskytuje se v

blízký: nel prossimo futurov blízké budoucnosti

blíže: specificare, precisare qcblíže určit co

nejbližší: nei prossimi giorniv nejbližší době/nejbližších dnech

příbuzný: parente lontano/stretto di qvzdálený/blízký příbuzný koho

přítel: amico vicino/intimoblízký/důvěrný přítel

rodina: parenti strettinejbližší rodina

sobě: di più l'uno all'altroblíž(e) k sobě vzájemně

východ: il Vicino/Medio OrienteBlízký/Střední východ

blízko: C'è un distributore (di benzina) qui vicino?Je tady někde blízko benzínka?

blížit se: Il Natale si avvicina.Blíží se Vánoce.

bližší: per ulteriori informazioni vedi ...bližší informace viz ...

jet: Quando parte il prossimo treno per ...?Kdy jede nejbližší vlak do ...,

navést: Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.Navedli letadlo na blízké letiště.

osvětlit: Ci può spiegare la cosa con più precisione?Můžete nám tu věc blíže osvětlit?

přesto: così vicino eppure così lontanotak blízko a přesto tak daleko

příbuzenstvo: parenti viciniblízké příbuzenstvo

přistoupit: Venite più vicino.Přistupte blíže.

zastávka: Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?Kde je nejbližší autobusová zastávka?

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

costola: alle costoleblízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.

guardare: a ben guardarepři bližším pohledu

intimità: nell'intimitàv soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkých

levante: il LevanteBlízký východ

oriente: Vicino OrienteBlízký východ

passo: a due passiblízko, co by kamenem dohodil

pelo: a un pelo da qci přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čeho

prossimo: essere prossimo a qcbýt blízko čeho

stretto: parenti strettiblízcí příbuzní

vicino: il più vicino possibileco nejbližší

zona: in zonav blízkosti, v (blízkém) okolí

avvicinarsi: Avvicinati!Pojď blíž!

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.

comodità: Abbiamo la comodità di avere una fermata vicino.Máme tu výhodu, že máme blízko zastávku.

porta: Gli esami sono alle porte.Zkoušky se blíží.

sapere: Ho saputo che abitate vicini.Věděl jsem, že bydlíte blízko.

tendere: tendere a un limitelimitně se blížit