Hlavní obsah

bližší

Vyskytuje se v

blízký: v blízké budoucnostinel prossimo futuro

blízký: blízcí příbuzníparenti stretti

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

nejbližší: nejbližší rodinala famiglia più vicina

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

rodina: nejbližší rodinaparenti stretti

východ: Blízký/Střední východil Vicino/Medio Oriente

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Dov'è l'ospedale più vicino?

blízký: co nejbližšíil più vicino possibile

blízký: moji blízcí rodina ap.i miei cari

blízký: Mají spolu blízký vztah.Hanno un rapporto stretto.

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

navést: Navedli letadlo na blízké letiště.Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.

nejbližší: Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?A che ora parte il prossimo treno per Firenze?

příbuzenstvo: blízké příbuzenstvoparenti vicini

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

guardare: a ben guardarepři bližším pohledu

intimità: nell'intimitàv soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkých

levante: il LevanteBlízký východ

oriente: Vicino OrienteBlízký východ

prossimo: il prossimo futuroblízká budoucnost

stretto: parenti strettiblízcí příbuzní

vicino: il più vicino possibileco nejbližší

vicino: l'aeroporto più vicinonejbližší letiště

vicino: amico vicinoblízký přítel

zona: in zonav blízkosti, v (blízkém) okolí

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.