Hlavní obsah

bližší

Vyskytuje se v

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

rodina: nejbližší rodinaparenti stretti

východ: Blízký/Střední východil Vicino/Medio Oriente

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

navést: Navedli letadlo na blízké letiště.Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.

příbuzenstvo: blízké příbuzenstvoparenti vicini

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

confidenza: důvěrně se znát, být si blízký s kýmessere in confidenza, avere confidenza con q

guardare: při bližším pohledua ben guardare

intimità: v soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkýchnell'intimità

levante: Blízký východil Levante

oriente: Blízký východVicino Oriente

prossimo: blízká budoucnostil prossimo futuro

stretto: blízcí příbuzníparenti stretti

vicino: co nejbližšíil più vicino possibile

zona: v blízkosti, v (blízkém) okolíin zona

caro: Strávil Vánoce se svými nejbližšími.Ha passato il Natale coi suoi cari.

blízký: v blízké budoucnostinel prossimo futuro