Hlavní obsah

più

Příslovce

 1. víc(e) ve větší mířeGuadagna più di te.Vydělává víc než ty.Che cosa vuoi di più?Co chceš víc?Mi piace di più la tua macchina.Víc se mi líbí tvé auto.Richiederà più tempo.Bude to vyžadovat více času.Siamo in più.Je nás víc.tanto più chetím spíš(e), žepiù o menovíceménědi piùnavíc ještě k tomu, víc(e) ve větší mířeper di piùnadto, navrch, ještě k tomu
 2. vyjadřuje komparativÈ più grande di me.Je větší než já.Oggi fa più caldo di ieri.Dnes je tepleji než včera.
 3. spíš(e)Più che stanca era stufa.Spíš než unavená byla otrávená.
 4. po určitém členu vyjadřuje superlativla più bellanejkrásnějšíil più presto possibileco nejdříveil più possibileco nejvícil più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech
 5. più ... meno zhruba, plus minus přibližněun mese, giorno più giorno menoměsíc, plus minus jeden den
 6. non ... più ne, již neVedi di non farlo più!Už to nedělej!Non voglio più vederloUž ho nechci vidět.
 7. mai più (už) nikdy (více)Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

Přídavné jméno rod mužský/ženský

 1. většíla più parte di qcvětší část čeho
 2. vyjadřuje neutrální hodnotu, která je upřesněna kontextemErano trenta e anche più.Bylo jich přes třicet.
 3. několik, pár víc než jedenMi fermerò più giorni.Zdržím se několik dní.

Předložka

 1. qc navíc k čemu, nad co množství ap.
 2. a
 3. plus součet, přírůstek ap.nove più tre fa dodicidevět plus tři je dvanáct
 4. nad nulou, plus kladná hodnota

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. il più to hlavní, hlavní věcIl più è incominciare.Hlavní (věc) je začít.
 2. (znaménko) plus v matematice
 3. i più většina lidí ap.I più non approvano.Většina nesouhlasí.

Vyskytuje se v

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

alto: il più alto possibileco nejvýše

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

anziano: il più anzianonejstarší

bello: sul più bello(právě) v nejlepším přestat ap.

clausola: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

costoso: più/meno costosodražší/levnější

economico: la soluzione più economicanejlevnější řešení

forte: È più forte di me.Je (to) silnější než já.

forte: la squadra più fortenejsilnější tým

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

grande: il più grandenejvětší

livello: analisi a più livellivíceúrovňová analýza

mai: mai piùuž nikdy, nikdy víc

mai: ora o mai piùteď anebo nikdy

marcia: přen. avere una marcia in piùmít navrch schopnostmi

meno: più o menovíceméně

mite: venire a (più) miti consigliumoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.

molto: molto piùmnohem více

motivo: motivo di più per qcdůvod navíc pro co

niente: niente (di) piùnic víc

offerta: fare un'offerta più bassa/maggiore a qudělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídku

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

piccolo: il più piccolonejmenší

possibile: il più presto possibileco nejdříve

potente: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

presto: al più prestoco nejrychleji, co nejdříve

probabile: la spiegazione più probabilenejpravděpodobnější vysvětlení

quanto: quanto più velocementeco (možná) nejrychleji

recente: (il) più recenteposlední, nejnovější zpráva ap.

rivedere: non rivedere più q/qcuž nikdy nevidět koho/co, už se nikdy neshledat s kým/čím půjčeným ap.

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

: più sì che nospíše ano

: più no che sìspíše ne

snello: rendere più snello qczjednodušit, zeštíhlit co proces ap.

solito: più del solitovíce než obvykle

sopra: più sopravýše

spazio: offrire più spazio a qposkytnout komu více prostoru

spesso: più spessočastěji

strato: gli strati più poverinejchudší vrstvy

su: più suvýš(e)

sufficiente: più che sufficiente per fare qcvíc než dostatečný na co

tardi: più tardipozději

tardi: al più tardinejpozději, maximálně ne později než

te: più di tevíc než ty

veloce: (sempre) più veloce(čím dál) rychleji

vicino: il più vicino possibileco nejbližší

vicino: l'aeroporto più vicinonejbližší letiště

volta: più voltevícekrát

alto: È più alto di me.Je vyšší než já.

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

andare: Questa banconota non va più.Tahle bankovka už neplatí.

bah: Bah, non pensiamoci più!Tak jo, už na to nebudeme myslet!

bisogno: Non ne ho più bisogno.Už to nepotřebuji.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

fare: Non ce la faccio più.Už nemůžu.

fare: Ti facevo più intelligente.Považoval(a) jsem tě za chytřejší(ho).

: Fatti più in là!Posuň se trošku dál! udělej mi místo

lentamente: Parli più lentamente, per favore.Mluvte prosím pomaleji.

lievemente: Era lievemente più grande.Byl nepatrně starší/větší.

macinare: Acqua passata non macina più.Co bylo, to bylo., Nechme minulost minulostí.

meno: Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

o: Adesso o mai più!Teď, nebo nikdy!

ormai: Ormai questo colore non è più di moda.Tato barva už teď není moderní.

ormai: Ormai non si può fare più nulla per lui.Teď už se pro něho nedá nic udělat.

pallido: non avere la più pallida idea di qcnemít ani nejmenší tušení o čem

parlare: Non parliamone più.Už o tom nemluvme.

parlarsi: Non si parlano più.Už spolu nemluví.

percorso: il percorso più cortonejkratší trasa

portare: Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

potere: Non ne posso più.Už nemůžu. únavou ap.

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

sentito: Le mie più sentite scuse.Co nejupřímněji se omlouvám.

stesso: Non è più lo stesso di una volta.Už není jako dřív.

stupirsi: Non ci stupiamo più di nulla.Už se ničemu nedivíme.

tardi: A più tardi.Tak zatím (nashle).

titolato: il club più titolatoklub s největším počtem (mistrovských) titulů

toccare: Qui non tocco più.Tady už nedosáhnu.

uguale: Tre più tre è uguale a sei.Tři plus tři se rovná šest.

vicino: Vieni più vicino!Pojď blíž.

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

gamba: Non ho più le gambe.Sotva stojím na nohou.

guardarsi: non guardarsi piùignorovat se, kašlat jeden na druhého bývalí partneři ap.

meno: qc più, qc menoplus minus u přibližných počtů

pelle: non stare più nella pelle dalla gioiabýt bez sebe radostí