Hlavní obsah

portare

Tranzitivní sloveso

 1. nést, nosit batoh na zádech ap., véztMi hanno portato via la macchina.Odtáhli mi auto. policie ap.La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.Che il diavolo ti porti!Jdi k čertu!portare q in braccionést koho v náručíportare sulle spallenosit na zádechportare viaodnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.portare in altovynášet, velebit koho
 2. qc q přinést co komuPortami un bicchiere.Přines mi skleničku.portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čímportare aiutopomoct
 3. nést držet tíhu
 4. unést, uvézt náklad ap.
 5. nosit na sobě, oblečení ap.Porta gli occhiali.Nosí brýle.Porta la barba.Má bradku.Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.
 6. nosit držet v jisté poziciportare la testa bassachodit se svěšenou hlavou
 7. q dove vzít, zavést, zavézt koho kam doprovodit ap.Ha portato i bambini a spasso.Vzal děti na procházku.Ti porterò al cinema.Vezmu tě do kina.La portai a casa.Vzal jsem ji domů.
 8. vést směrem, dovést do situace ap.Dove porta la strada?Kam vede ta ulice?portare alla rovinapřivést k zániku, zruinovatportare alla disperazionepřivést k zoufalstvíportare a terminedovést do konceportare q sulla cattiva stradasvést koho na scestí
 9. vést pohyby, při tanci ap.
 10. vést, svádět k domněnce ap.
 11. způsobit, přinést kýžené výsledky ap.Il lavoro portò i suoi frutti.Práce přinesla svoje ovoce.portare dannozpůsobit škodu
 12. uvést důvody ap.Portò delle scuse ridicole.Přišel se směšnými výmluvami.
 13. živit, podporovat pocit, přesvědčení ap.portare rancore a qchovat zášť ke komuportare rispetto a qrespektovat koho, chovat respekt ke komu

Vyskytuje se v

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

carrozzeria: carrozzeria portantesamonosná karosérie

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

collo: portare qc al collonosit co na krku

comandante: comandante del portovelitel přístavu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

follia: portare q alla folliadohnat koho k šílenství

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

mettere: mettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat koho

misuratore: misuratore di portataprůtokoměr

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

ossatura: ossatura portantenosná konstrukce

pantalone: přen. hovor. portare i pantalonirozkazovat, mít hlavní slovo v domácnosti

parrucca: portare la parruccanosit paruku

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

pazzia: portare q alla pazziadohnat koho k šílenství

persiano: porta persianažaluziové dveře

porta: porta di sicurezzabezpečnostní dveře

portante: muro portantenosná zeď

portare: portare q in braccionést koho v náručí

portata: di gran portatadůležitý, významný

porto: porto fluvialeříční přístav

scocca: scocca (auto)portantesamonosná karosérie

scorrevole: porta scorrevoleposuvné dveře

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou

seriale: porta serialesériový port

servizio: porta di servizioslužební vchod

sfortuna: portare sfortunapřinášet smůlu

soffietto: porta a soffiettoshrnovací/skládací dveře

spasso: portare a spasso il cane(jít) vyvenčit psa

spazzatura: portare via la spazzaturavynést smetí

struttura: struttura portantenosná konstrukce

tavola: mettere/portare qc in tavoladát co na stůl, (na)servírovat co

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

tirare: tirare la portazavřít/přivřít dveře

tiro: fuori (portata di) tiromimo dostřel, přen. mimo dosah

uscire: uscire dal portovyplout z přístavu

venditore: venditore ambulante/porta a portapouliční/podomní prodejce/obchodník

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

baffo: Porta i baffi.Nosí knírek.

chiudersi: La porta si chiude da sé.Dveře se zavírají samy.

brýle: portare/togliersi gli occhialinosit/sundat si brýle

dokořán: spalancare la portaotevřít dveře dokořán

domovní: porta di casadomovní dveře

domovský: porto di partenzadomovský přístav

dosah: a portata di manona dosah (ruky)

doslech: essere a portata d'orecchiobýt na doslech/v doslechu

dostřel: (essere) a portata di tiro di q(být) na dostřel koho

dotáhnout: portare qc alla finedotáhnout co do konce práci ap.

dřevák: portare gli zoccolinosit dřeváky

extrém: arrivare agli estremi, portare le cose agli estremizacházet do extrému

chod: un pasto di tre portatejídlo o třech chodech

jatka: portare/far arrivare i bovini al macelloodvézt dobytek na jatka

kliknutí: a portata di (un) clic(k)jedním kliknutím dostupný

létací: porta a ventolítací dveře

nemocnice: (tras)portare q all'ospedalepřevézt koho do nemocnice

nést: portare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qcnést odpovědnost za co

nos: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

nosný: struttura portantenosná konstrukce

odpadek: buttare la spazzatura, portare fuori la spazzaturavynést odpadky

omluvenka: portare/presentare una giustificazione scrittapřinést/dodat omluvenku

otáčivý: porta/palcoscenico girevoleotáčivé dveře/pódium

otevřít: andare ad aprire (la porta)jít otevřít (dveře)

otočný: porta girevoleotočné dveře

pas: (licenza di) porto d'armizbrojní pas

podomní: vendita porta a portapodomní prodej

podpaží: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

postranní: porta /ingresso lateralepostranní dveře/vchod

posuvný: porta scorrevoleposuvné dveře

prásknout: sbattere la portaprásknout dveřmi

praštit: sbattere a q la porta in facciapraštit komu dveřmi před nosem

prsten: portare un anellonosit prsten

průkaz: (licenza del) porto d'armizbrojní průkaz

průtok: portata annua/mediaroční/průměrný průtok

předjet: portare la macchina davanti a qcpředjet (autem) před co

přinést: portare fortuna a qpřinést štěstí komu

přístav: porto di marenámořní přístav

přístavní: ristorante del portopřístavní restaurace

přivést: portare dietro qpřivést s sebou koho

přivézt: portare qc con sépřivézt (si) co s sebou

rovnátko: Porta l'apparecchio per i denti.Nosí rovnátka.

ruka: a portata di manona dosah ruky

říční: porto fluvialeříční přístav

skládka: portare qc in discaricavyvézt co na skládku

smetí: portare fuori la spazzaturavynést smetí

smůla: portare sfortunapřinášet smůlu

smutek: portare il lutto (per perdita di q)držet/nosit smutek za koho

sobě: (portare) addosso(mít) na sobě co oblečené

soud: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

stojánek: porta-CD stojánek na CD

šátek: fascia porta bebè/per neonatišátek na nošení dětí

šílenství: portare q alla pazzia/folliadohnat koho k šílenství

šrot: portare qc al rottamaio, mettere qc tra i rottamidát co do šrotu

štěstí: per portare fortuna pro štěstí amulet ap.

teple: indossare/portare vestiti /abiti calditeple se obléci/oblékat

tyč: palo (della porta)sport. branková tyč

únikový: porta di emergenzaúnikové dveře

vedle: vicino della porta accantosoused od vedle

věno: portare qc in dotepřinést co věnem

vést: portare q per manovést koho za ruku

vplout: entrare in portovplout do přístavu

vyprovodit: accompagnare q alla portavyprovodit koho ke dveřím

vyvenčit: portare a spasso il canevyvenčit psa

vzruch: portare qualche emozione in qcvnést trochu vzruchu do čeho

záda: portare q sulle spalle/in groppanést koho na zádech, vzít koho na záda

zadní: domu porta sul retro, i auta ap. porta posteriore, zavazadlového prostoru sponda posteriorezadní dveře

blízko: Stava vicino alla porta.Stál blízko dveří.

bouchat: Bussava alla porta.Bouchala na dveře.

bouchnout: Ha sbattuto la porta.Bouchla dveřmi.

brát se: Qual buon vento ti porta?Kde se tady bereš?

bušit: Qualcuno bussa alla porta.Někdo buší na dveře.

cop: portare le treccenosit copy

číslo: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

čočka: Porto le lenti a contatto.Nosím kontaktní čočky.

doléhat: La porta non si chiude bene.Dveře nedoléhají.

dovést: Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedl s sebou manželku.

dovézt: Lo porterò con me.Dovezu to s sebou.

dovolit si: Mi sono permesso di portare...Dovolil jsem si přinést...