Hlavní obsah

porta

Podstatné jméno ženské

  1. dveře, brána, vrataIl nemico è alle porte.Nepřítel je za dveřmi.Gli esami sono alle porte.Zkoušky se blíží.porta di sicurezzabezpečnostní dveřeporta di servizioslužební vchodindicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat kohoa porte chiuseza zavřenými dveřmiporta a portai přen. hned vedlevendita porta a portapodomní prodej, prodej dům od domuporta a vetriskleněné dveřeporta scorrevoleposuvné dveře
  2. dveře auta ap.
  3. brána, branka fotbalová ap.È in porta.Je v bráně., Chytá.a porta vuotado prázdné brány
  4. průsmyk horský ap.
  5. port rozhraní počítačeporta seriale/parallelasériový/paralelní port

Vyskytuje se v

brýle: portare/togliersi gli occhialinosit/sundat si brýle

dokořán: spalancare la portaotevřít dveře dokořán

domovní: porta di casadomovní dveře

domovský: porto di partenzadomovský přístav

dosah: a portata di manona dosah (ruky)

doslech: essere a portata d'orecchiobýt na doslech/v doslechu

dostřel: a portata di tiro di qbýt na dostřel koho

dotáhnout: portare qc alla finedotáhnout co do konce práci ap.

dřevák: portare gli zoccolinosit dřeváky

dveře: giornata di apertura al pubblico/porte aperteden otevřených dveří

extrém: arrivare agli estremi, portare le cose agli estremizacházet do extrému

chod: un pasto di tre portatejídlo o třech chodech

jatka: portare/far arrivare i bovini al macelloodvézt dobytek na jatka

kliknutí: a portata di (un) clic(k)jedním kliknutím dostupný

létací: porta a ventolítací dveře

nemocnice: (tras)portare q all'ospedalepřevézt koho do nemocnice

nést: portare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qcnést odpovědnost za co

blízko: Stava vicino alla porta.Stál blízko dveří.

bouchat: Bussava alla porta.Bouchala na dveře.

bouchnout: Ha sbattuto la porta.Bouchla dveřmi.

brát se: Qual buon vento ti porta?Kde se tady bereš?

bušit: Qualcuno bussa alla porta.Někdo buší na dveře.

cop: portare le treccenosit copy

číslo: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

čočka: Porto le lenti a contatto.Nosím kontaktní čočky.

doléhat: La porta non si chiude bene.Dveře nedoléhají.

dovést: Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedl s sebou manželku.

dovézt: Lo porterò con me.Dovezu to s sebou.

dovolit si: Mi sono permesso di portare...Dovolil jsem si přinést...

drhnout: La porta non deve grattare per terra.Dveře nesmí drhnout o zem.

drobnost: Ti ho portato un piccolo regalo.Přinesl jsem takovou drobnost.

dřít: La porta striscia sul pavimento., La porta sfrega contro il pavimento.Dveře dřou o podlahu.

důsledek: che ha portato a..., che ha avuto come risultato...což mělo za důsledek...

hnout: Non riesco a portare avanti quell'equazione.Nemůžu hnout s tou rovnicí.

hodit: Vuoi che ti ci porti?Mám tě tam hodit?

ježíšek: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co jsi dostal od Ježíška?

kde: Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?Kde se tady bereš?

kdepak: L'ha portato? Certo che no!Přinesl to? Kdepak!

křtít: Nel porto hanno battezzato la nuova nave.V přístavu křtili novou loď.

mezi: È rimasto in mezzo alla porta.Zůstal stát mezi dveřmi.

minout se: Ci siamo incrociati alla porta.Minuli jsme se ve dveřích.

mlátit: Batteva sulla porta.Mlátil na dveře.

na: a portata di manona dosah

nadělit: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co ti nadělil Ježíšek?

náušnice: Porta gli orecchini.Nosí náušnice.

nejspíš: Probabilmente lo porterà oggi.Donese to nejspíš dnes.

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

carrozzeria: carrozzeria portantesamonosná karosérie

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

collo: portare qc al collonosit co na krku

comandante: comandante del portovelitel přístavu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

follia: portare q alla folliadohnat koho k šílenství

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

mettere: mettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat koho

misuratore: misuratore di portataprůtokoměr

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

ossatura: ossatura portantenosná konstrukce

pantalone: přen. hovor. portare i pantalonirozkazovat, mít hlavní slovo v domácnosti

parrucca: portare la parruccanosit paruku

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

pazzia: portare q alla pazziadohnat koho k šílenství

persiano: porta persianažaluziové dveře

porta: porta di sicurezzabezpečnostní dveře

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

portante: muro portantenosná zeď

portare: portare q in braccionést koho v náručí

dříví: portare acqua al mare, far piovere sul bagnatopřen. nosit dříví do lesa

mizina: portare q alla miseria, ridurre q sul lastrico, zruinovat sbancarepřivést koho na mizinu