Hlavní obsah

blízko

Příslovce

  1. (poblíž) vicino(poblíž) nelle vicinanzeJe tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?Pojďte blíž.Venga più vicino.Je to blízko.È vicino.
  2. (brzy, v dohlednu) vicinoVánoce jsou blízko.Natale è vicino.

Předložka

  • u čeho, k čemu vicino a qcStál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

Vyskytuje se v

blízký: v blízké budoucnostinel prossimo futuro

blíže: blíže určit cospecificare, precisare qc

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

rodina: nejbližší rodinaparenti stretti

sobě: blíž(e) k sobě vzájemnědi più l'uno all'altro

východ: Blízký/Střední východil Vicino/Medio Oriente

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

navést: Navedli letadlo na blízké letiště.Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

příbuzenstvo: blízké příbuzenstvoparenti vicini

přistoupit: Přistupte blíže.Venite più vicino.

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

confidenza: důvěrně se znát, být si blízký s kýmessere in confidenza, avere confidenza con q

costola: blízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.alle costole

guardare: při bližším pohledua ben guardare

intimità: v soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkýchnell'intimità

levante: Blízký východil Levante

oriente: Blízký východVicino Oriente

passo: blízko, co by kamenem dohodila due passi

pelo: i přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čehoa un pelo da qc

prossimo: být blízko čehoessere prossimo a qc

stretto: blízcí příbuzníparenti stretti

vicino: co nejbližšíil più vicino possibile

zona: v blízkosti, v (blízkém) okolíin zona

avvicinarsi: Pojď blíž!Avvicinati!

caro: Strávil Vánoce se svými nejbližšími.Ha passato il Natale coi suoi cari.

comodità: Máme tu výhodu, že máme blízko zastávku.Abbiamo la comodità di avere una fermata vicino.

sapere: Věděl jsem, že bydlíte blízko.Ho saputo che abitate vicini.