Hlavní obsah

blízce

Vyskytuje se v

blízký: v blízké budoucnostinel prossimo futuro

blízký: blízcí příbuzníparenti stretti

blíže: blíže určit cospecificare, precisare qc

blíže: blíže neurčenýimprecisato/-a

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

nejbližší: nejbližší rodinala famiglia più vicina

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

rodina: nejbližší rodinaparenti stretti

sobě: blíž(e) k sobě vzájemnědi più l'uno all'altro

východ: Blízký/Střední východil Vicino/Medio Oriente

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

blízko: Pojďte blíž.Venga più vicino.

blízko: Je to blízko.È vicino.

blízko: Vánoce jsou blízko.Natale è vicino.

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Dov'è l'ospedale più vicino?

blízký: co nejbližšíil più vicino possibile

blízký: moji blízcí rodina ap.i miei cari

blízký: Mají spolu blízký vztah.Hanno un rapporto stretto.

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

navést: Navedli letadlo na blízké letiště.Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.

nejbližší: Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?A che ora parte il prossimo treno per Firenze?

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

příbuzenstvo: blízké příbuzenstvoparenti vicini

přistoupit: Přistupte blíže.Venite più vicino.

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

costola: alle costoleblízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.

guardare: a ben guardarepři bližším pohledu

intimità: nell'intimitàv soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkých

levante: il LevanteBlízký východ

oriente: Vicino OrienteBlízký východ

passo: a due passiblízko, co by kamenem dohodil

pelo: a un pelo da qci přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čeho

prossimo: essere prossimo a qcbýt blízko čeho

prossimo: il prossimo futuroblízká budoucnost

stretto: parenti strettiblízcí příbuzní

vicino: il più vicino possibileco nejbližší

vicino: l'aeroporto più vicinonejbližší letiště

vicino: amico vicinoblízký přítel

zona: in zonav blízkosti, v (blízkém) okolí

avvicinarsi: Avvicinati!Pojď blíž!

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.

comodità: Abbiamo la comodità di avere una fermata vicino.Máme tu výhodu, že máme blízko zastávku.

sapere: Ho saputo che abitate vicini.Věděl jsem, že bydlíte blízko.

vicino: Vieni più vicino!Pojď blíž.