Hlavní obsah

těsně

Vyskytuje se v

sousedství: v (těsném) sousedstvínelle (immediate) vicinanze

po: Je těsně po páté.Sono poco dopo le cinque.

těsnit: Okno netěsní.La finestra non chiude bene.

těsný: těsné boty maléscarpe strette

connesso: úzce/těsně propojený/provázaný s čímstrettamente connesso con qc

misura: těsněpřen. di (stretta) misura

ridosso: těsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmia ridosso di qc

rimorchio: i přen. ve vleku, vlečený, přen. v (těsném) závěsua rimorchio

risicato: těsné vítězstvívittoria risicata

ruota: kruhový pohyb ap., přen. vzápětí, těsně po/zaa ruota

stretto: být těsný/obtažený oděvessere/stare/andare stretto

strisciare: jít těsně podél zdistrisciare lungo il muro

terra: při zemi, (těsně) u zeměraso/a fior di terra

testa: těsný závěr závodu ap., vyrovnaný souboj finále ap.testa a testa

vigilia: v předvečer čeho, krátce/těsně před čímalla vigilia di qc

rasente: letět těsně při zemivolare rasente terra

sotto: Přijeli jsme těsně před Vánoci.Siamo arrivati sotto Natale.

suonato: Odbila půlnoc., Je těsně po půlnoci.È mezzanotte suonata.

tenere: Kohoutek netěsní.Il rubinetto non tiene.

soffio: o vlásek, těsně, jen tak tak vyhrát ap.di/per un soffio

těsně: těsně před čím časověpoco prima di qc