Hlavní obsah

sotto

Příslovce

  • dole, dolů, vespodqui sotto(zde) níže v textu ap.di sottodolní, dolejšíal di sottodole, níže, di qc pod čím

Předložka

  1. (a) qc pod čím místně, úrovní ap.sotto il bracciopod pažíandare sott'acquajít pod hladinu, ponořit se, potopit sebambini sotto i due anniděti mladší dvou let
  2. qc pod čím vlivem, vedením ap.sotto pressionepod tlakemsotto giuramentopod přísahou
  3. q za (vlády) koho panovníka ap.
  4. qc za čeho okolnostiaccettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkousotto un temporaleza bouřesotto la pioggiav dešti
  5. qc hned u, blízko čeho, při čem pobřeží ap.farsi sotto a q/qcpřiblížit se ke komu/čemu
  6. qc jižně od čeho
  7. těsně/nedlouho před časověSiamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

aceto: naložený, nakládaný v octusott'aceto, sotto aceto

andare: jít ke dnu i firma ap.andare sotto

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

auspicio: pod záštitou koho/čehosotto gli auspici di q/qc

borsa: mít pytle pod očima oteklé očiavere le borse sotto gli occhi

braccio: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

choc: v šokusotto choc

condizione: za podmínky, pod podmínkousotto condizione

controllo: vše(chno) pod kontroloututto sotto controllo

custodia: být pod dohledem, být v péči kohoessere sotto la custodia di q

dominio: pod nadvládou kohosotto il dominio di q

giuramento: pod přísahousotto giuramento

influenza: podléhat vlivu, být pod vlivem kohoessere sotto/subire l'influenza di q

lenzuolo: zavrtat se do peřin, zalézt pod dekucacciarsi sotto/tra le lenzuola

maschera: pod zástěrkou čehosotto la maschera di qc

metafora: v náznacích/metaforách mluvit ap.sotto metafora, per metafore

mettere: dát si něco na zub, něco zakousnoutmettere qualcosa sotto i denti

narcotico: pod vlivem narkotik/omamných láteksotto l'effetto di narcotici

nome: pod falešným jménemsotto falso nome

patrocinio: pod záštitou koho/čehosotto il patrocinio di q/qc

patronato: pod záštitou kohosotto il patronato di q

pena: pod trestem, pod pohrůžkou čehoa/sotto pena di qc

processo: pohnat k soudu, přivést před soud kohomettere q sotto processo

profilo: z technického pohledusotto il profilo tecnico

protezione: být pod čí ochranoustare sotto la protezione di q

rapporto: po všech stránkáchsotto tutti i rapporti

rispetto: v tomto/každém ohledusotto questo/ogni rispetto

sale: naložit co do soli/slaného nálevumettere qc sotto sale

scorta: pod dohledem, za dohledu kohosotto/con la scorta di q

sforzo: být ve stresuessere sotto sforzo

shock: upadnout do šokuandare in/sotto shock

silenzio: udržovaný v tajnosti/tichostipassato sotto silenzio

sorveglianza: pracovat pod dozorem koholavorare sotto sorveglianza di q

spirito: naložený v alkoholu ovoce ap.sotto spirito

stress: ve stresusotto stress

tenere: držet v tajnosti, tajit cotenere sotto silenzio qc

tensione: pod napětím/proudem vodič ap.sotto tensione

torchio: přen. v presu, pod tlakem pracovním, polygr. v tisku kniha ap.sotto (il) torchio

tutela: ustanovit komu poručníkamettere q sotto tutela

zero: pod nulou o teplotě, přen. pod bodem mrazu o morálce ap.sotto zero

conservare: konzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soliconservare le aringhe sotto sale

fuoco: být pod nepřátelskou palbouessere sotto il fuoco nemico

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

pioggia: chodit v dešticamminare sotto la pioggia

piombo: dostat se do nepřátelské palbycadere sotto il piombo nemico

baffo: smát se pod vousyridere sotto i baffi

campana: Žije ve své bublině. mimo reálné problémyVive/sta sotto una campana di vetro.

chiave: pod zámkem držet ap.sotto chiave

coperta: jít na kutě, zalézt pod peřinumettersi sotto le coperte

farsi: podělat se, nadělat si do kalhotfarsela addosso/sotto/nei pantaloni

ferro: jít pod kudlu na operaciandare sotto i ferri

gamba: brát co na lehkou váhuprendere qc sotto gambe

naso: pod nosem blízko ap.sotto il naso

pressione: být pod tlakemessere sotto pressione

puzza: chovat se povýšeněavere la puzza sotto il naso

ridere: smát se pod vousyridere sotto i baffi

tacco: pod psa, na bodě mrazu o náladě ap.sotto i tacchi

tappeto: přen. zamést co pod koberecspazzare qc sotto il tappeto

tavolo: opít koho do němoty/po obrazfar finire q sotto il tavolo

unghia: dostat se do spárů komucadere sotto/tra le unghie di q

déšť: v dešti, za deštěsotto la pioggia

dohled: pod lékařským dohledemsotto controllo medico

dozor: pod dozorem kohosotto sorveglianza di q

falešný: pod falešným jménemsotto un falso nome

hladina: pod hladinousotto il pelo dell'acqua, pod vodou sott'acqua

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

kyselý: kyselé okurkycetrioli sotto aceto

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

místopřísežný: místopřísežné prohlášenídichiarazione solenne/sotto giuramento, deposizione sotto giuramento

mráz: pod/nad bodem mrazusopra/sotto lo zero

nálev: v kyselém nálevusotto aceto

nátlak: jednat pod nátlakemagire sotto pressione

níže: níže uvedenýriportato/-a qui sotto, infrascritto/-a, sottoriportato/-a

obojí: přijímání pod obojícomunione sotto le due specie

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

octový: v octovém nálevusotto aceto

ohled: v tomto ohledusotto questo aspetto

ochrana: být pod čí ochranouessere sotto la protezione di q

pod, pode: pět stupňů pod nuloucinque gradi sotto zero

podělaný: být podělaný (strachy)farsela sotto dalla paura, být posera essere un cacasotto

podkopat: podkopat se pod čímscavare un passaggio sotto qc, aprirsi un passaggio sotto qc scavando

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

podpalubí: v podpalubísottocoperta, sotto coperta

podpaží: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

podzemí: v podzemísotto terra, sottoterra, v suterénu ap. in sotterraneo

pohrůžka: pod pohrůžkou čehosotto la minaccia di qc

proud: pod proudem vodič ap.sotto tensione

průměr: nad/pod průměremsopra/sotto la media

předkus: zuby s horním/se spodním předkusemdenti sporgenti di sopra/sotto

přísaha: výpověď pod přísahoudichiarazione sotto giuramento

přísežný: přísežná výpověďdeposizione sotto giuramento

přísně: přísně střeženýsotto stretta sorveglianza

sedativum: být pod sedativyessere sotto (effetto di) sedativi

směr: v každém směrusotto ogni rispetto

stránka: po všech stránkáchsotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effetti

stres: být ve stresuessere stressato/-a, essere sotto stress

stůl: na stole/pod stolemsulla/sotto la tavola

taktovka: pod taktovkou kohosotto la bacchetta di q

vedení: pod vedením kohosotto la guida di q

velení: pod velením kohosotto il comando di q

vliv: podléhat vlivu kohoessere sotto l' influsso /influenza di q

voda: pod vodousotto l'acqua

zakousnout: něco zakousnoutmangiare un boccone, mettere qualcosa sotto i denti, fare uno spuntino

záštita: pod záštitou koho/čehosotto gli auspici/l'egida/il patrocinio di q/qc

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

formou: Učila děti formou hry.Insegnava i bambini sotto forma di gioco.

klesnout: Teplota klesla pod nulu.La temperatura è scesa sotto zero.

kontrola: Všechno je pod kontrolou.Tutto è sotto controllo.

napíchnout: Napíchli nám telefon.Ci hanno messo il telefono sotto controllo.

nasadit: Doktor mi nasadil antibiotika.Il dottore mi ha messo sotto antibiotici.

okurka: kyselé/nakládané okurkycetrioli sotto aceto

paže: nést co pod pažíportare qc sotto braccio

podjet: Podjeli jsme pod mostem.Abbiamo passato sotto il ponte.

prasknout: Větev pod tíhou sněhu praskla.Il ramo si è spezzato sotto il peso della neve.

přejet: Na přechodu ho přejelo auto.Sul passaggio l'ha messo sotto una macchina.

šok: být v šokuessere sotto shock