Hlavní obsah

ridere

Intranzitivní sloveso

  • di qc (za)smát se čemuChe c'è da ridere?Co je na tom k smíchu?ridere fragorosamentechechtat se čemu, řehtat sescoppiare a riderevyprsknout smíchyda rideresměšný, k smíchuridere in faccia a q(vy)smát se komu do obličejesi fa per ridere(to) jen tak z legrace

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. smích smání semorire/crepare dal ridereumřít/válet se smíchy
  2. ridersela di qc smát se čemu nic si nedělat z

Vyskytuje se v

a: ridere a una battuta(za)smát se vtipu

budino: budino di risorýžový nákyp

campo: campo di grano/granturco/risoobilné/kukuřičné/rýžové pole

cuore: ridere di cuore(za)smát se od srdce

faccia: ridere in faccia a qsmát se komu do tváře

gola: ridere a gola spiegataod srdce se smát

gusto: ridere di gustood srdce se zasmát

integrale: riso integralepřírodní rýže

mondo: far ridere il mondovšechny rozesmát

morire: morire dal (gran) ridere/di noiaumírat smíchy/nudou

pugno: un pugno di risohrst rýže

riso: minestra di risorýžová polévka

scappare: scappare da ridereneudržet se/vyprsknout smíchy

scoppiare: scoppiare a riderevyprsknout/vybuchnout smíchy

sformato: sformato di risorýžový nákyp

soffiato: riso soffiatopufovaná rýže

timballo: timballo di riso ai 4 formaggizapékaná rýže se 4 druhy sýrů

cosa: Non è una cosa da ridere.To není (nic) k smíchu.

di: ridere di cuorezasmát se od srdce

fatto: Se ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.

poco: C'è poco da ridere!To není moc k smíchu.

ridersi: Mi rido delle sue minacce.Jeho výhrůžky jsou mi k smíchu.

trattenersi: Si tratteneva (a stento) dal ridere.Musel se přemáhat, aby se nesmál.

baffo: ridere sotto i baffismát se pod vousy

crepapelle: ridere a crepapelleválet/potrhat se smíchy

chlebíček: rýžový chlebíčekgalletta di riso

k, ke, ku: k smíchu, k zasmánída ridere

kaše: rýžová kašeriso al latte

nákyp: rýžový nákypbudino di riso, sformato di riso

pole: obilné/kukuřičné/rýžové polecampo di grano/granturco/riso

popukání: k popukání legračnída far morire/crepare/scoppiare dal ridere, spassosissimo

rýže: přírodní rýžeriso integrale

rýžový: rýžový nákypbudino di riso

smích: dát se do smíchumettersi a ridere

válet se: válet se smíchyridere a crepapelle, rotolarsi dalle risate

vyprsknout: vyprsknout smíchyscoppiare a ridere, esplodere/sbottare/prorompere in una risata

zasmání: jen pro zasmánísolo per ridere

-li: Nevěděl, má-li se smát či ...Non sapeva se ridere o ...

muset: Musel jsem se smát.Ho dovuto ridere.

od, ode: zasmát se od srdceridere di cuore

smát se: Čemu se směješ?Di che cosa ridi?

smích: Na tom není nic k smíchu!Non c'è niente da ridere!

ubránit se: Neubránila se smíchu.Non si tratteneva dal ridere.

vyvolat: vyvolat smíchprovocare/suscitare il riso

kolo: smát se na celé koloridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

plíce: zasmát se od plicridere di cuore

popadat se: za břicho se popadat (smíchy)ridere a crepapelle, sbellicarsi/crepare dalle risa

puknout: (málem) puknout smíchymorire dalle risate, ridere a crepapelle

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

svíjet se: svíjet se smíchyridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa, crepare dal ridere

umírat: umírat smíchycrepare dal ridere, ridere a crepapelle

umřít: málem umřít smíchycrepare dal ridere, ridere a crepapelle

vous: smát se pod vousyridere sotto i baffi

vysmát se: Nenech se vysmát!Non essere ridicolo!, Non farmi ridere!

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.