Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (auta, hnací ap.) ruota f(pneumatika) pneumatico m, gomma fpíchnout kolobucare la gommaozubené koloruota f dentata
  2. (jízdní) bicicletta fhovor. bici fjet na koleandare in biciclettahorské kolomountain bike f
  3. (kruh) cerchio mzáchranné kolosalvagente m, ciambella f di salvataggioruské kolo atrakceruota panoramica
  4. (trati) giro mčestné kologiro d'onore
  5. (soutěže, jednání ap.) turno m(v boxu) round m, ripresa f

Vyskytuje se v

držák: držák na koloportabici

horský: horské kolomountain bike , bicicletta da montagna

jízda: jízda na kolecorsa in bici(cletta), sport ciclismo

jízdní: jízdní kolobicicletta

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

kolo: píchnout kolobucare la gomma

lámání: hist. lámání v kole trestsupplizio della ruota

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

náhon: tech. náhon na čtyři kolaquattro ruote motrici

nosič: nosič na kola na autoportabici(clette)

ozubený: tech. ozubené koloruota dentata, pastorek pignone

pohon: tech. pohon na přední/zadní kolatrazione anteriore/posteriore

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

někdy: někdy kolem roku 1976circa nel 1976, intorno all'anno 1976

opřít: Opřel kolo o zeď.Ha appoggiato la bici al muro.

projet: Projeli kolem nás.Sono passati davanti a noi.

projet se: Projedu se na kole.Faccio un giretto in bici.

se, si: Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

andare: jet autem/na koleandare in macchina/bicicletta

assaggio: i přen. zkušební kolo/jízdagiro d'assaggio

attorno: chodit kolem dokolaandare attorno

bicicletta: je(zdi)t na koleandare in bicicletta

cadere: spadnout ze schodů/z kolacadere dalle scale/di bicicletta

cerchio: litá kola, lité disky autacerchi in lega

considerare: celkem vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto considerato

dentato: ozubené koloruota dentata

girare: chodit kolem horké kašegirare attorno a un argomento

giro: kolem, dokolain giro

incirca: asi, kolemall'incirca

integrale: náhon na všechna kolatecn. trazione integrale

intorno: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

noleggio: půjčovna kolnoleggio di biciclette

passeggio: cestovní kolo do města ap.bicicletta da passeggio

pieghevole: skládací kolo/židlebicicletta/sedia pieghevole

quello: v oblasti, kolem čeho města ap.in quel di qc

razza: paprskové koloruota a razze

ricambio: náhradní koloruota di ricambio

ruota: přední/zadní kolo vozidlaruota anteriore/posteriore

salvagente: záchranný kruh, plovací kolo(ciambella) salvagente, salvagente anulare

scorta: náhradní kolo, rezerva autaruota di scorta

seggiolino: dětská sedačka na koloseggiolino da bici

solco: koleje vyjeté kolysolchi delle ruote

somma: když se to vezme kolem a kolem ...tirate le somme ...

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

tondo: kolem, dokola, v kruhu kroužit ap.in tondo, a tondo

torno: úplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čehotorno torno di qc

trazione: pohon na všechna čtyři kolatrazione integrale

ventina: mít tak kolem dvaceti (let)essere sulla ventina

volare: proletět čím/nad čím/kolem čehovolare attraverso/sopra/intorno a qc

aggirarsi: Cena se pohybuje kolem...Il prezzo s'aggira su...

braccio: Vrhla se mu kolem krku.Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.

cinquantina: Je mu kolem padesáti.È sulla cinquantina.

lungo: stromy kolem cestygli alberi lungo la strada

muoversi: otáčet se kolem vlastní osymuoversi attorno al proprio asse

novantina: Je mu kolem devadesáti.È sulla novantina.

passeggiata: Nechceš se projet na kole?Vuoi fare una passeggiata in bici?

piuttosto: Jezdí spíš na kole, než v autě.Si muove in bici piuttosto che in auto.

quarantina: Je mu kolem čtyřiceti.È sulla quarantina.

sessantina: Je mu kolem šedesátky.È sulla sessantina.

settantina: Je mu kolem sedmdesátky.È sulla settantina

slittare: Kola podkluzují.Le ruote slittano.

su: Stojí to kolem 10 eur.Costa sui dieci euro.

vicino: Prošli kolem nás.Sono passati vicino a noi.

conto: když se to vezme kolem a kolem, po zvážení všech aspektů, celkem vzatoa conti fatti

menare: chodit kolem horké kašepřen. menare il can per l'aia

sapone: podkuřovat, pochlebovat, lichotit komu, mazat med kolem huby komudare del sapone a q

spasso: vodit za nos, balamutit koho, mazat med kolem huby komu planými slibyportare a spasso q