Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (auta, hnací ap.) ruota f(pneumatika) pneumatico m, gomma fpíchnout kolobucare la gommaozubené koloruota f dentata
  2. (jízdní) bicicletta fhovor. bici fjet na koleandare in biciclettahorské kolomountain bike f
  3. (kruh) cerchio mzáchranné kolosalvagente m, ciambella f di salvataggioruské kolo atrakceruota panoramica
  4. (trati) giro mčestné kologiro d'onore
  5. (soutěže, jednání ap.) turno m(v boxu) round m, ripresa f

Vyskytuje se v

držák: držák na koloportabici

horský: horské kolomountain bike , bicicletta da montagna

jízda: jízda na kolecorsa in bici(cletta), sport ciclismo

jízdní: jízdní kolobicicletta

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

kolem: všude kolem, kolem dokolatutt'intorno

lámání: hist. lámání v kole trestsupplizio della ruota

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

náhon: tech. náhon na čtyři kolaquattro ruote motrici

náhon: tech. náhon na všechna kolatrazione integrale

nosič: nosič na kola na autoportabici(clette)

ozubený: tech. ozubené koloruota dentata, pastorek pignone

pohon: tech. pohon na přední/zadní kolatrazione anteriore/posteriore

pohon: tech. (trvalý) pohon všech koltrazione integrale (permanente)

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

kolem: Můžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.

kolem: Prošli kolem nás.Sono passati vicino a noi.

kolem: Pořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.

kolem: Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.

kolem: kolem roku 1976intorno al 1976

kolem: něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

někdy: někdy kolem roku 1976circa nel 1976, intorno all'anno 1976

opřít: Opřel kolo o zeď.Ha appoggiato la bici al muro.

projet: Projeli kolem nás.Sono passati davanti a noi.

projet se: Projedu se na kole.Faccio un giretto in bici.

se, si: Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

attorno: andare attornochodit kolem dokola

attorno: attorno a qckolem, okolo čeho

bici: andare in bicijet na kole

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

bicicletta: bicicletta da bambinodětské kolo

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

dentato: ruota dentataozubené kolo

girare: girare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše

giro: in girokolem, dokola

incirca: all'incircaasi, kolem

integrale: tecn. trazione integralenáhon na všechna kola

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

intorno: all'intornokolem (sebe), (kolem) dokola

intorno: d'intornokolem (sebe)

noleggio: noleggio di biciclettepůjčovna kol

passeggio: bicicletta da passeggiocestovní kolo do města ap.

pieghevole: bicicletta/sedia pieghevoleskládací kolo/židle

quello: in quel di qcv oblasti, kolem čeho města ap.

razza: ruota a razzepaprskové kolo

ricambio: ruota di ricambionáhradní kolo

ruota: ruota anteriore/posteriorepřední/zadní kolo vozidla

ruota: ruota dentataozubené kolo

ruota: ruota di scortarezerva, náhradní kolo

ruota: a due/quattro ruote motricis pohonem dvou/čtyř kol

ruota: ruota del mulinomlýnské kolo