Hlavní obsah

ricambio

Vyskytuje se v

ricambio: náhradní díl, náhrada za opotřebenou část ap.(pezzo di) ricambio

originale: originální náhradní díltecn. ricambio originale

pezzo: náhradní dílypezzi di ricambio

díl: náhradní dílypezzi di ricambio

náhradní: náhradní dílpezzo di ricambio

převlečení: věci na převlečení náhradnícambio , vestiti di ricambio

součástka: náhradní součástkapezzo/parte di ricambio