Hlavní obsah

cadere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. (s)padnout, upadnout, propadnoutcadere per/a terraspadnout na zemcadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kolacadere agli esamipropadnout u zkoušekcadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstojelasciarsi caderesesunout se, svalit se do křesla ap.
  2. padat srážky ap.
  3. padat, splývat vlasy ap., padnout o šatechI capelli le cadono sulle spalle.Vlasy jí sahají po ramena.Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).
  4. (po)klesnout, snížit seLa pressione è caduta.Tlak klesl.
  5. ustat, selhat, přestatÈ caduta la linea.Přerušilo se spojení. telefonickéIl vento è caduto all'improvviso.Vítr náhle ustal.
  6. padnout v boji
  7. in qc (u)padnout do čeho do zapomnění ap.cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout
  8. padnout, spočinout umístit se

Vyskytuje se v

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

bocconi: spadnout na břicho/hubucadere bocconi

brano: rozpadnout se na kusycadere a brani

cadente: padající hvězdastella cadente

caduta: padání/vypadávání vlasůcaduta dei capelli

caduto: památník padlýmmonumento ai caduti

depressione: upadnout do depresecadere in depressione

dimenticanza: upadnout v zapomněníandare/cadere in dimenticanza

disgrazia: upadnout do nemilosti u kohocadere in disgrazia di q

disuso: přestat se používatcadere in disuso

equivoco: nechat se zmýlit, splést secadere in un equivoco

grinfia: dostat se do spárů kohocadere nelle grinfie di q

imboscata: padnout do léčky, být přepaden ze zálohycadere in un'imboscata

letargo: upadnout do letargiecadere in letargo

malato: onemocnětcadere malato

masso: padající kamení výstražná dopravní značkacaduta (di) massi

miseria: upadnout do bídycadere in miseria

monumento: pomník padlým/vítězstvímonumento ai caduti/alla vittoria

onore: čest padlým ve válceonore ai caduti in guerra

paracadutismo: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

patetico: upadnout do patosupřen. cadere nel patetico

povertà: upadnout do chudoby, zchudnoutcadere in povertà

precipitoso: střemhlavý pádcaduta precipitosa

prescrizione: promlčet se trestný čincadere in prescrizione

ridicolo: stát se terčem posměchucadere nel ridicolo

rovinosamente: nešťastně spadnout a ublížit sicadere rovinosamente

silenzio: upadnout v zapomněnícadere nel silenzio

stella: padající hvězda meteorstella cadente

terra: (spadnout) na zem(cadere) a terra

trabocchetto: padnout do léčky, přen. skočit na špekcadere nel trabocchetto

apatia: otupět, stát se otupělým/netečným/lhostejným, rezignovat poddávat se osudu ap.cadere nell'apatia

badare: Dávej pozor, ať neupadneš!Bada a non cadere!

non: Div že neupadl.Per poco non è caduto.

per: Spadl na zem.È caduto per terra.

piombo: dostat se do nepřátelské palbycadere sotto il piombo nemico

quasi: Málem mě porazil.Quasi mi faceva cadere.

rugiada: Padá rosa.Cade (la) rugiada.

tagliola: chytit se do pastipřen. cadere nella tagliola

valanga: Zřítila se/Spadla lavina.È scesa/caduta una valanga.

cacio: přijít právě vhodpřen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheroni

trappola: sednout na lep/vějičku, skočit na špek komucadere nella trappola di q

unghia: dostat se do spárů komucadere sotto/tra le unghie di q

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperdere coscienza, cadere in uno stato di incoscienza

koleno: padnout na kolenacadere in ginocchio

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

mdloba: (u)padnout do mdlobsvenire, cadere in deliquio, avere un mancamento

napadlý: čerstvě napadlý sníhneve fresca caduta

nemilost: upadnout v nemilostcadere in disgrazia

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pád: pád vládycaduta del governo

padnout: padnout mrtevcadere morto

povislý: povislá prsaseno cadente

promlčet: promlčet se nárok ap.cadere in prescrizione

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

udělat: udělat ostudu komudisonorare q, far cadere in disgrazia q

upadnout: upadnout do bezvědomícadere in uno stato di incoscienza, perdere coscienza

volný: fyz. volný pádcaduta libera

vyznít: vyznít naprázdno snahy, požadavek ap.cadere nel vuoto, non trovare ascolto

zajetí: (u)padnout do zajetícadere in prigionia

zapomnění: upadnout v zapomněnícadere in dimenticanza/nell'oblio

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/coq/qc è caduto in disgrazia di/presso q

dopadat: Déšť dopadal na suchou půdu.La pioggia cadeva sulla terra secca.

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

kápnout: Už měsíc ani nekáplo.Da un mese non è caduta una goccia.

lavina: Zřítila se/Spadla lavina.È caduta/scesa una valanga.

napadnout: Přes noc napadl sníh.Durante la notte è caduta la neve.

oklepat: oklepat popel (z cigarety)far cadere la cenere della sigaretta

padat: Padá rosa.Cade/Si posa la rugiada.

přepadnout: Přepadla mě únava.Una stanchezza mi cadde addosso.

pustit: Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.

rosa: Padá rosa.Cade/Si forma la rugiada.

sklepnout: sklepnout popel z cigaretyfar cadere la cenere della sigaretta

skoro: Skoro jsem spadl.Per poco non sono caduto.

spadnout: Nespadni.Stai attento a non cadere.

vypadnout: Vypadl mi zub.Mi è caduto un dente.

z, ze: Spadl jsem z kola.Sono caduto dalla bicicletta.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.

klín: spadnout komu do klínacadere addosso a q

lep: sednout na lepcadere in trappola/agguato

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinessere cancellato dalla storia, upadnout v zapomnění cadere nell'oblio

půda: nepadnout na úrodnou půdu nápad ap.cadere nel vuoto

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.La mela non cade mai lontano dall'albero.

cadere: spadnout na zemcadere per/a terra