Hlavní obsah

onore

Podstatné jméno mužské

  1. čestHo l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente.Měl jsem (tu) čest jej poznat osobně.Parola d'onore!Čestné slovo!perdere l'onoreztratit čestonore ai caduti in guerračest padlým ve válcefare onore al proprio nomedělat čest svému jménuper onor di firmaformálně, naokouomo d'onorecharakter charakterní osoba, přen. mafiána onor del veropopravdě
  2. počestnost
  3. úcta, uznání, váženosttenere in grande onore qmít koho ve velké úctěfarsi onore in qczískat si uznání v čemonori funebrismuteční obřadypervenire agli onori degli altaribýt prohlášen za svatéhofare gli onori di casa a q(po)hostit koho doma ap.
  4. sláva, slavnostricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou
  5. počestin onore di qna počest koho

Vyskytuje se v

macchiato: onore macchiatopošpiněná/poskvrněná čest

rendere: rendere gli estremi onori a qvzdát poslední poctu komu

vostro: Vostro OnoreVaše ctihodnosti oslovení soudce

tornare: tornare a onore di qbýt ke cti komu

ctihodnost: Vostro OnoreVaše ctihodnosti oslovení soudce

váš, vaše: Vostro Onorevaše ctihodnosti soudce

vzácný: ospite di onorevzácný host

ctít: Questo ti fa onore.To tě ctí.

čest: Sarebbe un onore per me...Bylo by mi ctí...

pocta: Era un onore per me.Byla to pro mě pocta.

soud: Vostro OnoreCtěný soude ...

světlo: fare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di séukázat se v dobrém světle

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce