Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) práv. tribunale m, corte f (di giustizia)Ctěný soude ...Vostro Onoreu/k souduin tribunaledát koho k souducitare q in tribunaledát co k souduportare qc davanti al magistrato
  2. (proces) processo m(kauza) causa f(šetření žaloby) azione f legaleprohrát/vyhrát soudperdere/vincere la causa
  3. (úsudek) giudizio m(názor) opinione fpodle mého soudusecondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo me

Vyskytuje se v

arbitrážní: arbitrážní soudCorte di Arbitrato

instance: soud první instancecorte di prima istanza

nejvyšší: nejvyšší soudla corte suprema

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

odvolací: práv. odvolací soudcorte di appello

pohnat: pohnat koho před soud/k soudutrascinare q in tribunale

před, přede: slyšení před soudemudienza davanti al tribunale

předvolat: předvolat koho k souducitare q in giudizio

spravedlivý: spravedlivý soudprocesso giusto

stanout: stanout před soudemcomparire davanti al tribunale/giudice

u: u soudual tribunale, in giudizio, před soudem davanti al tribunale

vrchní: práv. vrchní soudcorte suprema

zemský: hist. zemský soudtribunale provinciale

obeslat: Soud obeslal všechny svědky.Il tribunale ha citato tutti i testimoni.

soudit: Soudě podle ...Giudicando secondo...

amministratore: amministratore giudiziariosoudem stanovený správce

appello: corte d'appelloodvolací soud

cassazione: corte di cassazionekasační soud

chiamare: dir. chiamare in giudiziopředvolat před soud

comparire: comparire in giudiziodostavit se k soudu

comparizione: mandato/ordine di comparizionepředvolání k soudu

conciliazione: corte di conciliazionesmírčí soud

corte: Corte d'Appelloodvolací soud

corte: Corte di Cassazionekasační soud

costituzionale: dir. corte costituzionaleústavní soud

errore: errore giudiziariojustiční omyl, pochybení soudu

giudiziario: dir. potere giudiziariosoudnictví, soudní moc, justice, soudy

giudizio: citare in giudiziopředvolat k soudu

istanza: corte di prima istanzasoud první instance

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

marziale: dir. corte marzialeválečný soud

minorenne: tribunale per i/dei minorennisoud pro mladistvé/nezletilé

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

processo: mettere q sotto processopohnat k soudu, přivést před soud koho

sereno: giudizio serenoobjektivní soud

supremo: la Suprema Corte (di Cassazione)Nejvyšší soud

tribunale: in tribunaleu soudu

tribunale: davanti al tribunalepřed soudem

tribunale: trascinare q in tribunaledát/pohnat koho k soudu

tribunale: dir. tribunale del registro (delle imprese)rejstříkový soud

tribunale: udienza davanti al tribunaleslyšení před soudem

tribunale: tribunale amministrativo regionaleokresní/obvodní správní soud

tribunale: tribunale civilecivilní soud

tribunale: tribunale del popololidový soud v antice i v totalitních režimech

tribunale: tribunale metropolitanoměstský soud první instance

tribunale: tribunale militare/penalevojenský/trestní soud

tribunale: tribunale di guerraválečný soud

dinanzi: È comparso dinanzi al tribunale.Stanul před soudem.

giudizio: relig. Giudizio (universale)Poslední soud

giudizio: relig. Il giorno del Giudizioden posledního soudu

rispondere: rispondere in giudiziodostavit se k soudu

universale: il giudizio universaleposlední soud