Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) práv. tribunale m, corte f (di giustizia)Ctěný soude ...Vostro Onoreu/k souduin tribunaledát koho k souducitare q in tribunaledát co k souduportare qc davanti al magistrato
  2. (proces) processo m(kauza) causa f(šetření žaloby) azione f legaleprohrát/vyhrát soudperdere/vincere la causa
  3. (úsudek) giudizio m(názor) opinione fpodle mého soudusecondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo me

Vyskytuje se v

arbitrážní: arbitrážní soudCorte di Arbitrato

instance: soud první instancecorte di prima istanza

nejvyšší: nejvyšší soudla corte suprema

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

odvolací: práv. odvolací soudcorte di appello

pohnat: pohnat koho před soud/k soudutrascinare q in tribunale

před, přede: slyšení před soudemudienza davanti al tribunale

předvolat: předvolat koho k souducitare q in giudizio

spravedlivý: spravedlivý soudprocesso giusto

stanout: stanout před soudemcomparire davanti al tribunale/giudice

u: u soudual tribunale, in giudizio, před soudem davanti al tribunale

vrchní: práv. vrchní soudcorte suprema

zemský: hist. zemský soudtribunale provinciale

obeslat: Soud obeslal všechny svědky.Il tribunale ha citato tutti i testimoni.

soudit: Soudě podle ...Giudicando secondo...

amministratore: soudem stanovený správceamministratore giudiziario

appello: odvolací soudcorte d'appello

cassazione: kasační soudcorte di cassazione

chiamare: předvolat před souddir. chiamare in giudizio

comparire: dostavit se k souducomparire in giudizio

comparizione: předvolání k soudumandato/ordine di comparizione

conciliazione: smírčí soudcorte di conciliazione

corte: odvolací soudCorte d'Appello

costituzionale: ústavní souddir. corte costituzionale

errore: justiční omyl, pochybení souduerrore giudiziario

giudiziario: soudnictví, soudní moc, justice, soudydir. potere giudiziario

giudizio: předvolat k souducitare in giudizio

istanza: soud první instancecorte di prima istanza

magistrato: dát co k souduportare qc davanti al magistrato

marziale: válečný souddir. corte marziale

minorenne: soud pro mladistvé/nezletilétribunale per i/dei minorenni

perorare: obhajovat koho (u soudu)perorare la causa di q

processo: pohnat k soudu, přivést před soud kohomettere q sotto processo

sereno: objektivní soudgiudizio sereno

supremo: Nejvyšší soudla Suprema Corte (di Cassazione)

tribunale: u souduin tribunale

dinanzi: Stanul před soudem.È comparso dinanzi al tribunale.

rispondere: dostavit se k soudurispondere in giudizio

universale: poslední soudil giudizio universale

soud: u/k souduin tribunale