Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • na co opinione f su qc, parere m(soud ap.) giudizio mDošel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avvisozměnit názorcambiare idea

Vyskytuje se v

klonit se: klonit se k názoru, že....essere incline a pensare che...

osobní: můj osobní názormia personale opinione

sdílet: sdílet čí názor(y)condividere le opinioni di qc

stejný: být stejného názoruessere della stessa opinione

výměna: výměna názorůscambio di opinioni

vyznávat: vyznávat jaký názoressere di che opinione

dle: dle mého názoru ...secondo la mia opinione ...

podle: podle mne/mého názorusecondo me/la mia opinione

převažovat: Převažuje názor, že...Prevale l'opinione che...

přiklánět se: Přikláním se k tvému názoru.Propendo per la tua opinione.

přimět: Přiměla mě změnit názor.Mi ha obbligato a cambiare idea.

rozcházet se: Jejich názory se rozcházejí.Le loro opinioni differiscono.

různit se: Názory se různí.Le opinioni divergono.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.Gradiremmo (ricevere) i vostri commenti.

věc: To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

vyměňovat: vyměňovat si názory diskutovatscambiarsi opinioni

změnit: Změnil jsem názor.Ho cambiato l'opinione.

vyměnit: vyměnit si názory na cofare uno scambio di opinioni su qc

avviso: podle mého názoru/míněnía/secondo il mio avviso

cambiare: změnit téma/názorcambiare argomento/parere

contrario: mít co proti, mít jiný názoravere qc in contrario

corrente: obecně rozšířený/běžný názoropinione corrente

esperto: znalecký/odborný posudek, názor odborníkaparere esperto

esprimere: vyjádřit vlastní názor na coesprimere la propria opinione su qc

giudizio: podle mého názorua mio giudizio

idea: změnit názorcambiare idea

me: podle mě, podle mého názorusecondo me

modo: názormodo di vedere

opinione: běžný/převládající názoropinione corrente/prevalente

oscillante: nestálé názoryopinioni oscillanti

parere: podle mého názorua mio parere

predominante: převládající názoropinione predominante

prevalente: převládající názorl'opinione prevalente

secondo: podle mě, podle mého názorusecondo me

sorpassato: (již) překonané názoryidee sorpassate

a: podle mého názorua mio parere

credere: Podle mě ..., Podle mého názoru ...A mio credere ...

tanto: co člověk to názor, kolik lidí tolik názorůtante persone tante opinioni

názor: podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avviso