Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • na co opinione f su qc, parere m(soud ap.) giudizio mDošel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avvisozměnit názorcambiare idea

Vyskytuje se v

klonit se: klonit se k názoru, že....essere incline a pensare che...

osobní: můj osobní názormia personale opinione

sdílet: sdílet čí názor(y)condividere le opinioni di qc

stejný: být stejného názoruessere della stessa opinione

výměna: výměna názorůscambio di opinioni

vyznávat: vyznávat jaký názoressere di che opinione

dle: dle mého názoru ...secondo la mia opinione ...

podle: podle mne/mého názorusecondo me/la mia opinione

převažovat: Převažuje názor, že...Prevale l'opinione che...

přiklánět se: Přikláním se k tvému názoru.Propendo per la tua opinione.

přimět: Přiměla mě změnit názor.Mi ha obbligato a cambiare idea.

rozcházet se: Jejich názory se rozcházejí.Le loro opinioni differiscono.

různit se: Názory se různí.Le opinioni divergono.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.Gradiremmo (ricevere) i vostri commenti.

věc: To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

vyměňovat: vyměňovat si názory diskutovatscambiarsi opinioni

změnit: Změnil jsem názor.Ho cambiato l'opinione.

vyměnit: vyměnit si názory na cofare uno scambio di opinioni su qc

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

cambiare: cambiare argomento/parerezměnit téma/názor

contrario: avere qc in contrariomít co proti, mít jiný názor

corrente: opinione correnteobecně rozšířený/běžný názor

discordante: pareri discordantirozdílné/protichůdné názory

esperto: parere espertoznalecký/odborný posudek, názor odborníka

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

giudizio: a mio giudiziopodle mého názoru

giudizio: dare un giudizio su qcvyjádřit názor na co

idea: cambiare ideazměnit názor

me: secondo mepodle mě, podle mého názoru

modo: modo di vederenázor

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

opinione: articolo di opinione= (novinový) článek obsahující názory autora

oscillante: opinioni oscillantinestálé názory

parere: a mio parerepodle mého názoru

parere: cambiare parerezměnit názor

predominante: opinione predominantepřevládající názor

prevalente: l'opinione prevalentepřevládající názor

secondo: secondo mepodle mě, podle mého názoru

sorpassato: idee sorpassate(již) překonané názory

a: a mio parerepodle mého názoru

avviso: Siamo dello stesso avviso.Jsme stejného názoru.

credere: A mio credere ...Podle mě ..., Podle mého názoru ...

giudizio: Dimmi il tuo giudizio.Řekni mi svůj názor.

giudizio: I giudizi non sono concordi.Názory se liší.

idea: Ho cambiato idea.Změnil jsem názor.

opinione: Secondo la mia opinione ...Podle mého názoru ...

opinione: Ho cambiato opinione.Změnil jsem názor.

opinione: Siamo della stessa opinione.Máme stejný názor.

tanto: tante persone tante opinionico člověk to názor, kolik lidí tolik názorů