Hlavní obsah

a

Spojka

  1. (spojení) e, edNo a? co má býtE allora?, E quindi?a tak dálee così via, ecceteratu a tamdi tanto in tanto, ogni tantoa (tak) podobněe simili
  2. (při sčítání) piùpět a tři je osmcinque più tre fa otto
  3. (a přesto) tuttavia, ma, nonostante
  4. a to, a sice (jmenovitě) cioè, vale a dire
  5. (důsledek)a tak ...e così ...

Částice

  • e, eda to konkrétněcioè

Vyskytuje se v

anacardio: pražené a solené kešu oříškyanacardi tostati e salati

andata: cesta tam a zpětandata e ritorno

andirivieni: jasně a stručně, bez okolkůsenza andirivieni

bacio: líbám tě (a objímám) v dopise ap.un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)

balia: vydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čehoin balia di q/qc

battuto: směs drceného česneku a petrželebattuto di aglio e prezzemolo

bilanciare: zvážit pro a protibilanciare i pro e i contro

Bosnia: Bosna a HercegovinaBosnia ed Erzegovina

camera: senát a sněmovnail senato e la camera

capitale: nepřítel/nenávist na život a na smrtnemico/odio capitale

come: vysvětlit, jak a kdyspiegare il come e il quando

compiacenza: být tak laskavý a udělat coavere la compiacenza di fare qc

congiunto: přátelé a příbuzníamici e congiunti

considerare: zvážit všechna pro a proticonsiderare il pro e il contro

contro: (všechna) pro a proti(tutti) i pro e i contro

convenirsi: ...jak se sluší a patří...come si conviene

correre: pobíhat sem a tamcorrere avanti e indietro

coscienza: čestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomíin (tutta) coscienza

così: a tak dále, a tak podobněe così via

credito: aktiva a pasivacrediti e debiti

dintorno: Řím a okolíRoma e dintorni

disordine: chaotický, bez ladu a skladu, zmateněin disordine

divisione: dělení a násobenídivisione e moltiplicazione

domanda: zákon nabídky a poptávkyla legge della domanda e dell'offerta

e: já a tyio e te

ecco: (A) Hotovo!Ecco fatto!

effetto: příčina a následekcausa ed effetto

entrata: příjmy a výdajeentrate e uscite

fagotto: sbalit se a vypadnout, sbalit si svých pět švestek (a odejít)fare fagotto

famiglia: certifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodinystato di famiglia

fantasia: sen a skutečnostfantasia e realtà

festività: (státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnancifestività coincidente, festività non goduta

filo: podrobně, slovo od slova, od A do Zper filo e per segno

finalità: princip konečnosti/počátku a konceprincipio di finalità

flusso: příliv a odlivil flusso e riflusso

forma: forma a obsahforma e contenuto

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

giovane: mladí a staříi vecchi e i giovani

incollare: kopírovat a vložitinform. copia e incolla

indietro: sem a tam, tam a zpětavanti e indietro

interno: exteriéry a interiérygli esterni ed interni

investimento: soukromé a veřejné investiceinvestimenti privati e pubblici

la: dát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájenídare il la

: sem a tamdi qua e di là

lotta: boj na život a na smrtlotta mortale

macchia: bez bázně a hanysenza macchia e senza paura

macchiato: = horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnoulatte macchiato

martello: srp a kladivo symbolfalce e martello

mentre: a v tom (okamžiku)in quel mentre

metafora: (zcela) na rovinu, stručně a jasněfuor di metafora

mettere: vydrancovat a vypálitmettere a ferro e fuoco

mezzo: dvě a půl kiladue chili e mezzo

mozzarella: = toast plněný mozzarellou a šunkou, obalený ve vajíčku a opečenýmozzarella in carrozza

no: ne a neno e poi no

nome: jméno a příjmenínome e cognome

offerta: nabídka a poptávkafin. la domanda e l'offerta

ombrello: = vulgární gesto opovržení se vztyčeným předloktím a sevřenou pěstígesto dell'ombrello

omega: od A do Zdall'alfa all'omega

partenza: tabule příjezdů a odjezdůtabellone delle partenze e arrivi

perdita: výkaz zisků a ztrátconto profitti e perdite

pertanto: nicméně, i tak, (a) přestonon pertanto

pro: zvažovat pro a protiponderare il pro e il contro

pulcino: nezkušený a neohrabaný začátečník, fam. zelenáč, zobákpulcino nella stoppa

quando: kdy a jakil come e il quando

quello: učebnice dějepisu a zeměpisuil libro di storia e quello di geografia

ricreativo: centrum volného času (a zábavy)centro ricreativo

ripassare: chodit sem a tam kudy, po čempassare e ripassare per qc

risalita: lanovky a vlekyimpianti di risalita

salsa: bešamel a veloute základní omáčka ze světlé jíšky a vývarusalsa vellutata

sano: v pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.sano e salvo

scivolone: (uklouznout a) spadnout, seknout seboufare uno scivolone

secchiello: kyblí(če)k a lopat(ič)ka dětská hračkapaletta e secchiello

signora: dámy a pánovésignore e signori

signore: Dámy a pánovéSignore e signori

simile: a tak podobně, a (jemu) podobní ve výčtue simili

somma: když se to vezme kolem a kolem ...tirate le somme ...

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

sovrappiù: navíc nad obvyklé, potřebné, a ještě navícin sovrappiù

spola: pendlovat, jezdit sem a tam mezi čímfare la spola tra qc

allora: No a co?, Co má být?E allora?

altro: Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).Per te farò questo e altro!

ambosessi: Hledáme dynamické muže a ženy.Cerchiamo ambosessi dinamici.

avere: Má ženu a děti.Ha moglie e figli.

baracca: Sbal si svých pět švestek a vypadni.Prendi baracca e burattini e vattene.

bastare: A to není všechno!E non basta!

con: a s tím odešel...e con ciò se n'è andato ...

confine: na hranici života a smrtial confine tra la vita e la morte

cortesia: Buď tak hodný a mlč!Fammi la cortesia di tacere!