Hlavní obsah

andare

Intranzitivní slovesoaus. essere

 1. jít, jet, chodit, jezdit pohybovat seVado a casa.Jdu domů.Dove vai?Kam jdeš?Andiamo in vacanza.Jedeme na dovolenou.Vai all'inferno/al diavolo.Jdi k čertu.andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/kohoandare a trovare qzajít, podívat se za kýmandare a piedijít pěškyandare in macchina/biciclettajet autem/na koleandare in aereoletět (letadlem)andare a pesca/a cacciajít na ryby/lovandare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čemandare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čehoandare a tentonitápatandarnejít o co, být ve hře, být v sázceandare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.andare sottojít ke dnu i firma ap.lasciar andare qczanedbávat, nechat chátrat colasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se
 2. užívá se o změně stavuandare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout seandare in cenereshořet, lehnout popelemandare in fiammevzplanout, začít hořetandare a male(po)kazit se, zkazit seandare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se
 3. být jaký, cítit se jakandare pazzo/matto per qcbýt blázen do čeho, být odvázaný z čeho nadšený
 4. obíhat, kolovat
 5. qc dělat kolik, vyjít na kolik o částce
 6. platit být v platnostiQuesta banconota non va più.Tahle bankovka už neplatí.
 7. su qc přijít kam patřit ap.
 8. jít, pasovat, vejít se kamLa chiave non va nella toppa.Ten klíč nejde do zámku.
 9. dařit se, vyvíjet se, jít jakCome va?Jak se daří?, Jak to jde?, Jak se máš?C'è qualcosa che non va?Je něco v nepořádku?Come ti è andata?Jak jsi pořídil?, Jak ti to šlo?Va bene!Dobře., Platí!andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu
 10. vyjít uskutečnit se ap.È andata!Vyšlo to!, Povedlo se to!
 11. jít, běžet, jet fungovatQuesta macchina va a nafta.Tohle auto jezdí na naftu.A quanto va questa moto?Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?far andare qcnastartovat, rozjet co
 12. dít se, stát seCome va che ...?Jak to že ...?
 13. a q zamlouvat se, líbit se, být vhod komuQuesto non mi va.Tohle se mi nezamlouvá.Ti va di andare al cinema?Nešel bys do kina?
 14. prodat se zbožíL'edizione straordinaria è andata in un momento.Mimořádné vydání bylo hned pryč.
 15. být vyhledávanýandare di modabýt v módě
 16. zastupuje sloveso muset být v trpném roděIl prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...
 17. spolu se slovesem vyjadřuje trvalou činnostVa dicendo che ...Pořád říká, že ...

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. chození, odchod, ježdění
 2. chůze, chod způsob průběhu ap.a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontucon l'andar del tempočasem, v průběhu času postupně ap.

Vyskytuje se v

finire: come skončit, dopadnout jak zápas ap.(andare a) finire

ruba: jít na dračku zbožíandare a ruba

a: jít na rybyandare a pesca

acquisto: jít nakupovatandare a fare acquisti

addosso: narazit do kohoandare addosso a q

altalena: houpat se (na houpačce)andare in altalena

andare: dlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontua lungo andare

andata: cesta tam a zpětandata e ritorno

andato: zkažené masocarne andata (a male)

appresso: jít za kým/čím i cílem ap.andare appresso (a) q/qc

arrembaggio: vzít co útokem, vrhnout se na copřen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qc

attorno: chodit kolem dokolaandare attorno

bagno: jít na záchodandare in/al bagno

banca: jít do bankyandare in banca

bene: vyhovovat komuandare bene a q

bicicletta: je(zdi)t na koleandare in bicicletta

biglietto: zpáteční jízdenkabiglietto d'andata e ritorno

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

briciola: rozdrolit se, rozpadnout se na kousíčkyandare in briciole

briciolo: rozpadnout se na kouskyandare in bricioli

caccia: jít na lovandare a caccia

cancrena: dostat sněťandare in cancrena

catafascio: zaniknout, zhroutit se, rozpadnout se systém ap.andare a catafascio

cavallo: jet na koniandare a cavallo

cena: jít na večeřiandare a cena

cinema: jít do kinaandare al cinema

circolo: chodit do kroužkuandare al circolo

collera: rozzlobit se, naštvat se, rozlítit seandare in collera

collocare: být řazen, řadit se kam do skupiny ap.andare/venire collocato tra/fra qc

colonia: jet na táborandare in colonia

confessarsi: jít ke zpovědiandare a confessarsi

conflitto: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

corpo: vyprázdnit se, jít na stoliciandare di corpo

crociera: podniknout výletní plavbuandare in crociera

davanti: (pro)jít okolo čehoandare davanti a qc

decomposizione: začít se rozkládat, podlehnout rozkladuandare in decomposizione

deriva: být unášen (proudem)andare alla deriva

detto: je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.va detto che ...

dimenticanza: upadnout v zapomněníandare/cadere in dimenticanza

donna: lítat za ženskýmaandare a donne

dormire: jít spátandare a dormire

feria: jet na dovolenouandare in ferie

festa: jít na oslavuandare a una festa

folle: jít naprázdno o motoruandare in folle

fondo: potopit se, jít ke dnu i přen.andare a fondo

fottere: Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!Vadano a farsi fottere!

frantume: rozbít se na kouskyandare in frantumi

friggere: jít do háje, jít ke všem čertůmpřen. andare a farsi friggere

fuga: ujet, utrhnout se, jít do únikuandare in fuga

fungo: jít na houbyandare a funghi

fuori: zbláznit se, zešílet, pomást seandare fuori di testa

furia: rozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit seandare su tutte le furie

gabinetto: jít na záchodandare al gabinetto

galoppo: jet tryskem o koniandare al galoppo

genio: zamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gustaandare a genio a q

giro: potulovat se, potloukat se, trajdatandare in giro

giù: zhoršit se, zlevnitandare giù

incontro: i přen. jít vstříc čemu, (muset) čelit čemu, potýkat se s čímandare incontro a qc

indietro: zpožďovat se hodinky ap.andare indietro

: zajít příliš daleko v čempřen. andare troppo in là con qc

lecito: jít za hranice dovoleného/zákonnéhoandare oltre i confini del lecito

letargo: přezimovat, hibernovatandare in letargo

letto: jít do postele, jít spátandare a letto

lupo: jít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.přen. andare come l'agnello tra i lupi

male: ne(vy)dařit se, nevyjítandare male

malora: jít do háje/kytek, řítit se do záhuby/pekel, (z)krachovat o podniku ap.,andare in/alla malora

matto: být blázen do čehoandare matto per qc

mercato: jít na trhandare al mercato

missione: jet na misiandare in missione

moda: být v móděessere/andare di moda

nanna: dět. jít spinkatandare a (fare la) nanna

nascondersi: jít se schovat při hře na schovávanou, fam. stydět se, propadnout se hanbouandare a nascondersi

nuotata: jít si zaplavatandare a fare una nuotata

oltremare: jet do zámoříandare oltremare

opera: jít do operyandare all'opera

palestra: chodit do posilovnyandare in palestra

panne: porouchat seandare in panne

parrucchiere: jít ke kadeřníkoviandare dal parrucchiere

passo: jet krokemandare a passo d'uomo

pattinare: jít si zabruslitandare a pattinare

pensione: jít do/být v důchoduandare/essere in pensione

per: jít na houbyandare per funghi

perso: ztratit seandare perso

pezzo: rozpadnout se, rozletět se (na kusy)andare in pezzi

picco: potopit se, i přen. jít ke dnu, ztroskotat loď, zkrachovat firmaandare/colare a picco

polizia: jít na policiiandare alla polizia

porto: dospět do (úspěšného) koncepřen. andare in porto

posta: jít na poštuandare alla posta

prigione: jít do vězeníandare in prigione

questione: jít k jádru věciandare al nocciolo della questione

radice: jít ke kořenu věciandare alla radice delle cose

raggio: jít na rentgenandare a farsi i raggi

ramengo: hroutit se, krachovat, jít do kytekandare a ramengo

retromarcia: i přen. couvatandare in/fare retromarcia

andare: (za)skočit, zajít pro co/kohoandare a prendere q/qc

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

blázen: být blázen do čehoandare pazzo per qc

bosý: chodit bosýandare scalzo

cesta: cesta tam a zpětviaggio di andata e ritorno

dál: dál(e) dělat cocontinuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qc

dezolátní: v dezolátním stavuin pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovina

dno: jít ke dnuandare a picco, andare a fondo

do: jet do zahraničíandare all'estero

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

doktor: jít k doktoroviandare dal dottore

dovolená: jet na dovolenouandare in ferie/vacanza

dračka: jít na dračku prodávat seandare a ruba

důchod: (ode)jít do důchoduandare in pensione

dvojka: jet na dvojku v autěandare in seconda

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

gynekologie: jít na gynekologiiandare dal ginecologo

holič: jít k holičiandare dal barbiere

hora: jet na horyandare in montagna

horizont: přen. v dlouhém (časovém) horizontualla lunga, a lungo andare

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

houba: jít na houbyandare a funghi

chata: jet na chatuandare in villetta

chodit: chodit pěškyandare a piedi

jet: jet autem/autobusem/vlakemandare in macchina/autobus/treno

jezdit: jezdit na konicavalcare, andare a cavallo, montare un cavallo

jistota: hrát (to) na jistotugiocare/andare sul sicuro

jít: jít na houbyandare a funghi

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tambiglietto di sola andata

jízdné: zpáteční jízdnétariffa di andata e ritorno

kánoe: jezdit na kánoiandare in canoa

kino: jít do kinaandare al cinema

klička: dělat kličky v pohybuandare/camminare a zig zag, hráč s míčem ap. dribblare, fare un dribbling

koleno: lézt po kolenoupo čtyřech andare gattoni/carponi/ginocchioni

kolo: jet na koleandare in bicicletta

koloběžka: jezdit na koloběžceandare in monopattino

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

konvoj: jet v konvojiandare in convoglio

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

kosmetika: jít na kosmetikuandare dall'estetista

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

krást: Copak kradu?Credi che vado a rubare?

kůň: je(zdi)t na koniandare a cavallo, cavalcare

kutě: jít na kutě spátandare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nanna

ano: Pusť mě tam, ano!Fammi andare lì, per favore!

: Ať mi vlezou na záda!Vadano a farsi fottere!

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

běhat: běhat po úřadech/obchodechandare a fare commissioni/le spese