Hlavní obsah

finire

Intranzitivní sloveso

  1. skončit, přestat proces ap.È finito di piovere.Přestalo pršet.Il tempo è finito.Čas vypršel.La guerra finì nel 1945.Válka skončila v roce 1945.La strada finisce qui.Cesta tady končí.
  2. dove vyúsťovat kam, vlévat se řeka ap., vést kam cesta ap.
  3. (andare a) finire come skončit, dopadnout jak zápas ap.Com'è finita la partita?Jak skončil ten zápas?È finito all'ospedaleSkončil v nemocnici.Finirà in galera.Ten skončí v lochu.finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

Vyskytuje se v

finito: farla finita con la vitaskoncovat se životem

giustizia: finire nelle mani della giustiziaskončit v rukou justice

gloria: finire in gloriaskončit zdárně

male: finire malešpatně skončit/dopadnout

parità: finire in paritàskončit nerozhodně

prodotto: prodotto finitohotový výrobek

risata: finire a risate/in una risataskončit dobře, dobře dopadnout

beh: Beh, facciamola finita!Tak jo, skončeme to!

corsa: Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

oggi: Per oggi finisco.Pro dnešek končím.

pari: La partita è finita pari.Zápas skončil nerozhodně.

quando: Verrò quando avrò finito.Přijdu, až to dokončím.

quello: Quello finirà male!Ten jednou špatně dopadne!

andare: andare a finire comeskončit, dopadnout jak, mít jaký konec

fatto: un imbecille fatto e finitoblbec na slovo vzatý, úplný blbec

muro: finire al muroskončit u zdi, být zastřelen

tavolo: far finire q sotto il tavoloopít koho do němoty/po obraz

konec: stare per finirechýlit se ke konci

obsadit: classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qcobsadit jaké místo v závodě ap.

počínaje: partendo da qc e finendo con qcpočínaje čím a konče čím

skoncovat: farla finita con la vitaskoncovat se životem

závěr: in conclusione, infine, per finire, per ultimona závěr, závěrem

: Chiamami quando finisci.Zavolej mi, až skončíš.

být: È finita.Je po všem/konec.

do: In cinque giorni il lavoro era finito.Do pěti dní byla práce hotová.

dobrat: Hai finito le pillole?Dobral jsi ty prášky?

dodělaný: Non ho ancora finito.Ještě to nemám dodělané.

dodělat: Prima finisci il tuo lavoro.Nejdřív dodělej svou práci.

docházet: Lo zucchero sta per finire.Dochází nám cukr.

dojíst: Hai finito (di mangiare)?Už jsi dojedl?

dokončení: prima di finire la costruzionepřed dokončením stavby

dopadnout: Chissà, come andrà a finire!Bůhví jak to dopadne!

dopít: Soltanto finisco la birra.Jen dopiju to pivo.

dopovědět: Lasciatemi finire.Nechte mě to dopovědět.

hotovo: Finito!, připraveno Pronto!Hotovo! práce

jednat: Finisci di parlare e inizia ad agire!Přestaň mluvit a začni jednat!

končit: Sto per finire.Už končím.

mít: Hai già finito di leggerlo?Už to máš přečtené?

nahraný: Senza te siamo finiti!Bez tebe jsme nahraní!

nechat: Mi lasci finire (di parlare).Nechte mě domluvit.

nejdřív: Lo finirò domani al più presto., Non lo finirò prima di domani.Dodělám to nejdřív zítra.

odepsaný: Come cantante non è ancora finito.Jako zpěvák ještě není odepsaný.

po: È finita.Je po všem.

přivést: I bambini mi faranno finire in/al manicomio.Ty děti mě přivedou do blázince.

skončit: Le vacanze sono finite.Prázdniny skončily.

špatně: andare a finire malešpatně dopadnout

ten, ta, to: Questa non è la fine., Non finisce così.Tím to ale nekončí.

však: La guerra è finita, i contrasti però continuano.Válka skončila, spory však pokračují.

všechen, všechna, všechno: È finita.(A) je po všem.

využívat: Ha finito le pillole?Využíval jste ty prášky?

zdaleka: È ben lontano dall'essere finito.Není to zdaleka hotové.

hasnout: E basta., Tím to je uzavřeno Finisce qui.Tím to hasne.

klec: Il gioco è finito.Spadla klec.

údiv: Non smetto/finisco di meravigliarmi.Já nevycházím z údivu.

ulička: finire in un vicolo ciecopřen. dostat se do slepé uličky

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout