Hlavní obsah

prodotto

Podstatné jméno mužské

  1. produktpřen. výsledek činnosti ap., výplod fantazieprodotto dell'immaginazionevýplod fantazieprodotto agricolozemědělská komodita, zemědělský produkt
  2. výrobek, produkt výroby, komodita zemědělskáprodotto semilavoratopolotovarprodotto finitohotový výrobekecon. prodotto nazionale lordohrubý národní produktecon. prodotto interno lordohrubý domácí produkt
  3. součinmat. prodotto vettoriale/scalarevektorový/skalární součin

Vyskytuje se v

ampio: ampia gamma di prodottiširoká škála výrobků

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

chilometro: prodotti a chilometro zeromístní produkty

gamma: gamma di prodottisortiment (výrobků)

genuino: prodotti genuinipřírodní produkty

messa: messa in vendita (di un prodotto)uvedení (výrobku) do prodeje

nostrano: prodotti/formaggi nostranivýrobky/sýry od nás

secondario: prodotto secondario, přen. effetto secondariovedlejší produkt

spicco: prodotti di spiccopřední výrobky

tabacco: prodotti del tabaccotabákové výrobky

valutazione: valutazione del prodottozbožíznalství

versione: prodotto in versione standardvýrobek ve standardním provedení

approdare: I prodotti sono approdati sul mercato.Výrobky dorazily na trh.

massa: produrre qc in massavyrábět co ve velkém

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

finální: prodotto finalefinální výrobek

hrubý: prodotto interno lordo, zkr. PILhrubý domácí produkt

hubnutí: prodotti dimagrantipřípravky na hubnutí

masný: prodotti a base di carnemasné výrobky

mléčný: prodotti caseari, latticini mléčné výrobky

potravinářský: prodotti agroalimentaripotravinářské výrobky

produkce: produzione agricola, produkty prodotti agricolizemědělská produkce

produkt: Prodotto Interno Lordo, zkr. PILekon. hrubý domácí produkt, HDP

produktový: linea di prodottiproduktová řada

skalární: prodotto scalareskalární součin

tabákový: prodotti del tabaccotabákové výrobky

textilní: prodotti tessilitextilní zboží

účinek: non avere/produrre alcun effettominout se účinkem

uzenářský: prodotti affumicati, salsicce , salumi uzenářské výrobky

vyrábět: essere prodotto/-avyrábět se

výrobek: prodotti di carnemasné výrobky

vyrobit: produrre qc su ordinazionevyrobit co na zakázku

zkrášlující: prodotti di bellezzazkrášlující kosmetika

pokulhávat: La qualità dei prodotti è indietro rispetto allo standard europeo.Kvalita výrobků pokulhává za evropským standardem.

provedení: prodotto in versione standardvýrobek ve standardním provedení

průběžně: Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.

prodotto: prodotto dell'immaginazionevýplod fantazie