Hlavní obsah

produrre

Vyskytuje se v

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

messa: messa in vendita (di un prodotto)uvedení (výrobku) do prodeje

prodotto: prodotto dell'immaginazionevýplod fantazie

secondario: prodotto secondario, přen. effetto secondariovedlejší produkt

valutazione: valutazione del prodottozbožíznalství

versione: prodotto in versione standardvýrobek ve standardním provedení

massa: produrre qc in massavyrábět co ve velkém

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

finální: prodotto finalefinální výrobek

hrubý: prodotto interno lordo, zkr. PILhrubý domácí produkt

produkt: Prodotto Interno Lordo, zkr. PILekon. hrubý domácí produkt, HDP

skalární: prodotto scalareskalární součin

účinek: non avere/produrre alcun effettominout se účinkem

vyrábět: essere prodotto/-avyrábět se

vyrobit: produrre qc su ordinazionevyrobit co na zakázku

provedení: prodotto in versione standardvýrobek ve standardním provedení

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.