Hlavní obsah

produrre

Vyskytuje se v

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

messa: messa in vendita (di un prodotto)uvedení (výrobku) do prodeje

prodotto: prodotto dell'immaginazionevýplod fantazie

prodotto: prodotto agricolozemědělská komodita, zemědělský produkt

prodotto: prodotto semilavoratopolotovar

prodotto: prodotto finitohotový výrobek

prodotto: econ. prodotto nazionale lordohrubý národní produkt

prodotto: econ. prodotto interno lordohrubý domácí produkt

prodotto: mat. prodotto vettoriale/scalarevektorový/skalární součin

secondario: prodotto secondario, přen. effetto secondariovedlejší produkt

valutazione: valutazione del prodottozbožíznalství

versione: prodotto in versione standardvýrobek ve standardním provedení

massa: produrre qc in massavyrábět co ve velkém

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

prodotto: Prodotto in Italia.Vyrobeno v Itálii.

finální: finální výrobekprodotto finale

hrubý: hrubý domácí produktprodotto interno lordo, zkr. PIL

produkt: ekon. hrubý domácí produkt, HDPProdotto Interno Lordo, zkr. PIL

produkt: ekon. hrubý národní produkt, HNPProdotto Nazionale Lordo, zkr. PNL

produkt: odpadní produktprodotto di scarto

skalární: skalární součinprodotto scalare

účinek: minout se účinkemnon avere/produrre alcun effetto

vyrábět: vyrábět seessere prodotto/-a

vyrobit: vyrobit co na zakázkuprodurre qc su ordinazione

vyrobit: vyrobeno v EUprodotto in EU

provedení: výrobek ve standardním provedeníprodotto in versione standard

vyrábět: Tento produkt se již přestal vyrábět.Questo prodotto è già fuori produzione.