Hlavní obsah

messa

Podstatné jméno ženské

  1. mše (svatá)messa da requiemzádušní mše, mše za zemřelé(ho)messa cantatazpívaná mše
  2. mše hudební útvar

Podstatné jméno ženské

  1. uvedení do stavu, pohybu ap.messa in funzioneuvedení do provozu, spuštění zařízení ap.messa in scenainscenace, uvedení (na scénu) hry ap.messa in vendita (di un prodotto)uvedení (výrobku) do prodejemessa a puntoseřízení, nastavení stroje ap.
  2. dání, umístění, položení na místo ap.messa a disposizionedání k dispozici, zpřístupnění služby, dat, uvolnění částky z fondu ap.

Vyskytuje se v

piega: (messa in) piegaondulace, (na)kadeření vlasů

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

bello: mettersi al belloudělat se hezky, vyjasnit se, vyčasit se

calza: mettersi/infilarsi le calzeobléknout si/navléknout si punčochy

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

cantare: cantare messacelebrovat mši

cantato: messa cantatazpívaná mše

celebrare: celebrare la messacelebrovat mši

cerca: mettersi in cerca di q/qczačít hledat/shánět koho/co

collegamento: mettersi in collegamento con qspojit se s kým

combutta: mettersi in combutta con qsčuchnout se, spřáhnout se s kým

comodo: mettersi comodoudělat si pohodlí, posadit se

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

contatto: mettersi in contatto con qnavázat kontakt s kým, kontaktovat koho

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

guaio: mettersi nei guaidostat se do maléru

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

linea: mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

mente: mettersi in mente di fare qcvzít si do hlavy, umanout si co

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

messo: messo del tribunalesoudní doručovatel

mettersi: mettersi a lettolehnout si (na lůžko)

mettersi: mettersi a sedereposadit se

mettersi: mettersi nei guaidostat se do potíží

mettersi: mettersi in salvodostat se do bezpečí

mettersi: mettersi d'accordodohodnout se, shodnout se

mettersi: mettersi eleganteoblékat se elegantně

mettersi: mettersi il cappellonasadit si klobouk

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

mostra: mettersi in mostrapředvádět se upozorňovat na sebe ap.

opera: mettersi all'operadát/pustit se do díla

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

parrucca: mettersi la parruccanasadit si paruku

pasticcio: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

posa: mettersi in posapózovat, sedět modelem

profumo: mettersi il profumonavonět se

ricerca: mettersi alla ricerca di q/qczačít pátrat po kom/čem

ridosso: mettersi a ridosso di qcschovat se, ukrýt se, najít úkryt/útočiště před čím před deštěm ap.

riparo: mettersi al riparo da qcskrýt se, schovat se před čím

salvo: mettersi in salvodostat se do bezpečí

santo: la santa messamše svatá

sdraiato: mettersi sdraiatonatáhnout se, lehnout si

sedere: mettersi a sederesednout si

servire: servire messasloužit mši

solenne: messa solennevelká mše

strada: mettersi in stradadát se na cestu

su: mettersi su qcvzít si na sebe, obléct si co

suffragio: messa di suffragiozádušní mše

tavola: mettersi a tavolasednout si ke stolu

torso: mettersi a torso nudosvléci se do pasu

via: mettersi in viadát se na cestu

viaggio: mettersi in viaggiovyrazit na cestu

dente: Il bambino sta mettendo i denti.Dítěti se prořezávají zoubky.

mettere: Metti i libri sul tavolo.Dej ty knihy na stůl.

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

mettere: Metto le tende.Věším záclony.

mettere: Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.Této práci věnujeme veškeré úsilí.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

mettere: Mettiamo che non sia vero.Připusťme, že to není pravda.

mettere: Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.