Hlavní obsah

riparo

Podstatné jméno mužské

  1. da qc (ú)kryt, skrýš, útočiště, přístřeší před čímal riparo di qckrytý, chráněný před čím, i přen. v závětří za čímmettersi al riparo da qcskrýt se, schovat se před čím
  2. nápravamettere/porre riparo a qcnapravit co, zjednat nápravu čeho

Vyskytuje se v

riparo: al riparo di qckrytý, chráněný před čím, i přen. v závětří za čím

provvedere: Hanno provveduto a riparare il guasto.Zajistili opravu poruchy.

křivda: riparare i tortinapravit křivdy

oprava: fare qc ripararedát co do opravy

úkryt: riparo dalla pioggiaúkryt před deštěm

závětří: al riparo di qcv závětří za čím

zjednat: rettificare, correggere, riparare qc, situace porre rimedio alla situazionezjednat nápravu čeho

dát: Me lo faccio riparare.Dám si to opravit.

krýt se: před střelbou ap. Mettiti al riparo!, před údery ap. též Riparati!, Copriti!Kryj se!

nechat: farsi riparare la macchinanechat si opravit auto

spravit: L'ho fatto riparare.Nechal jsem to spravit.