Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat) komu co dare qc a qKdo ti to dal?Chi te l'ha dato?Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.
 2. (ránu ap.) daredát komu fackudare uno schiaffo a qDal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...Dali jsme si schůzku/sraz.Abbiamo fissato un appuntamento.Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.dát vědět komufar sapere a qdát přednost čemu před čímpreferire qc a qcdát výpověď komu(pracovníkovi) licenziare q, (pracovník) licenziarsi, (rezignovat) dare le dimissioni
 3. (umístit) mettereDej talíře na stůl.Metti i piatti sul tavolo.dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldidát gól/brankusegnare una rete, fare gol
 4. (poskytnout) co komu dare, concedere, accordare qc a qDali mu čas na rozmyšlenou.Gli hanno concesso del tempo per ripensarci.dát komu přednost v jízdědare la precedenza a q
 5. dát si (objednat si ap.) co prenderedát si (dopřát si též) farsi qcdát si (vypít si) bersidát si (sníst si) mangiarsiprendere se užívá hl. při objednávání ap.Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?Dám si pivo.Mi bevo una birra, (v restauraci) Prendo una birra.Dám si sprchu.Faccio la doccia.Ráno si dám housku...Di mattina mi mangio un panino...
 6. (zaplatit) pagare
 7. (předem stanovit) dare
 8. (nechat udělat) udělat co far fare qcDám si to opravit.Me lo faccio riparare.
 9. (dovolit, připustit) mettereDejme tomu, že máš pravdu.Mettiamo che tu abbia ragione.nedat spát komutogliere il sonno a q, non fare dormire a q
 10. ob.(mít pohlavní styk) komu darla a q
 11. (k telefonu) passareDejte mi pana Nováka.Mi passi il signor Novák.
 12. (do pořádku ap.) metteredát do pořádkumettere in ordine, ordinaredát kolovat cofare girare qc
 13. (dbát) na koho dare retta a qDej na mě!Dammi retta!

Vyskytuje se v

a: dát co komudare qc a q

accavallare: dát/přehodit si nohu přes nohuaccavallare le gambe

addio: rozloučit se s kým, dát sbohem komudire addio a q

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

affitto: pronajmout, dát do (pro)nájmu co komudare in affitto qc a q

alcol: dát se na pití, začít pítdarsi all'alcol

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

apparenza: ned(áv)at navenek nic znát potíže ap.salvare le apparenze

aria: (dát) vyvětrat co, dát na vzduch codare aria a qc

asciugare: dát schnout prádlofar asciugare il bucato

assaggio: dát ochutnat co komudare in assaggio qc a q

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

attaccare: dát se do řeči, zapříst hovor s kýmattaccare discorso con q

attaccarsi: uchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet seattaccarsi al fiasco/alla bottiglia

bagno: dát/nechat máčet/odmočitmettere/lasciare a bagno

barba: dát/nechat si narůst vousyfarsi/lasciarsi crescere la barba

bavaglio: dát roubík komu, umlčet kohomettere il bavaglio a q

beneplacito: dát souhlas komu k čemudare il beneplacito a q/qc

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

bis: přidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.fare il bis

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

boccata: dát si šluka, potáhnout z cigaretytirare una boccata di sigaretta

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

briga: dát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat codarsi/prendersi la briga di qc

buttare: dát vařit těstoviny do vroucí vodybuttare la pasta

calciare: vsítit branku, dát gólcalciare in porta/a rete

canestro: dát košfare canestro

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

cedere: udělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere il passo

cielo: dá-li Bůh, když Bůh dá při toužebném přánívoglia il cielo

circolare: dát/nechat kolovat, poslat dokola cofar circolare qc

circolazione: dát do oběhumettere in circolazione

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

congedo: rozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejítprender congedo da q/qc

consiglio: poradit, dát radu komudare un consiglio a q

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

dare: dát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.dare via qc

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

dio: Dá-li Bůh., Když dá Bůh.Se Dio vuole., Dio voglia.

dire: rozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemudire addio/arrivederci a q/qc

disparte: dát co stranoumettere in disparte q

divaricare: dát nohy od sebe, roznožitdivaricare le gambe

doccia: dát si sprchu, (o)sprchovat sefarsi/fare la doccia

dono: darovat, dát darem cofare dono di qc

dose: dát si dávkufarsi una dose

dritta: dát komu tipdare una dritta a q

enigma: dát/vyřešit hádankuproporre/risolvere un enigma

esporre: dát do výlohy zbožíesporre in vetrina

fare: dát napít komu/čemufar bere q/qc

fede: přísahat věrnost, dát (své čestné) slovogiurare fede

forno: dát do troubymettere nel forno

freccia: (za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směrmettere la freccia

fuga: dát se na útěkdarsi alla fuga

garbo: dát čemu fazonudare il garbo a qc

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

glielo: dám mu toglielo darò

gol: dát/dostat gólsegnare/prendere un gol

imboccare: dát se správnou cestouimboccare la via giusta

impulso: dát impulz komudare impulso a q

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

la: dát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájenídare il la

latte: (na)kojit koho dát mléko komudare il latte a q

lezione: dát komu za vyučenoudare una lezione a q

licenziare: okamžitě propustit koho, dát komu hodinovou výpověď z prácelicenziare q in tronco

magistrato: dát co k souduportare qc davanti al magistrato

malavita: dát se na cestu zločinudarsi alla malavita

mancia: dát/nechat číšníkovi spropitnédare/lasciare una mancia al cameriere

marcia: dát se na pochodmettersi in marcia

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meglio: jak se dá, jak to jen jde, tak nějak ne zrovna nejlépealla (bell'e) meglio

mettere: ujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit comettere in chiaro qc

mettersi: dát se dohromady s kým partneři ap.mettersi (insieme) con q

microonde: dát co do mikrovlnkymettere qc nel microonde

mordacchia: dát komu náhubek, umlčet kohopřen. mettere la mordacchia a q

muso: dát komu přes hubudare a q un pugno sul muso

nascere: porodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknoutfar nascere

omaggio: dát/dostat dárekfare/ricevere un omaggio

opera: dát/pustit se do dílamettersi all'opera

ordinare: dát do pořádku/poklidit pokojordinare la stanza

ordine: dát/obdržet příkazdare/ricevere un ordine

origine: způsobit, zapříčinit co, dát vznik čemudare origine a qc