Hlavní obsah

věnovat

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemuprestare attenzione a qc

patřičný: věnovat patřičnou péči/pozornost čemudedicare dovuta cura/attenzione a qc

průběžně: Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.

věnovat se: Této problematice se budeme věnovat v příštích dnech.Ci occuperemo di questa problematica nei prossimi giorni.

applicare: věnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.applicare la mente a qc

caso: všímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojemfar(e) caso a q/qc

retta: dát pozor na co, věnovat pozornost čemudar retta a qc

badare: Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.Nessuno ci ha badato.

mettere: Této práci věnujeme veškeré úsilí.Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.

occuparsi: Věnuje se hudbě.Si occupa di musica.

professionalmente: věnuje se profesionálně čemusi dedica professionalmente a qc