Hlavní obsah

věnovat

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemuprestare attenzione a qc

patřičný: věnovat patřičnou péči/pozornost čemudedicare dovuta cura/attenzione a qc

průběžně: Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.

věnovat se: Této problematice se budeme věnovat v příštích dnech.Ci occuperemo di questa problematica nei prossimi giorni.

applicare: applicare la mente a qcvěnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.

caso: far(e) caso a q/qcvšímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojem

retta: dar retta a qcdát pozor na co, věnovat pozornost čemu

badare: Nessuno ci ha badato.Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.

mettere: Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.Této práci věnujeme veškeré úsilí.

occuparsi: Si occupa di musica.Věnuje se hudbě.

professionalmente: si dedica professionalmente a qcvěnuje se profesionálně čemu