Hlavní obsah

zaměřit

Vyskytuje se v

fissare: fissare l'attenzione su qczaměřit/upřít pozornost na co

inquadrare: inquadrare il bersagliozaměřit cíl

mira: puntare la mira su qzaměřit se na co cíl ap.

misurare: misurare un terrenozaměřit/vyměřit terén

rivolgere: rivolgere la propria attenzione a qczaměřit svoji pozornost na co

soffermare: soffermare l'attenzione su qczaměřit pozornost na co

mira: prendere/avere di mira qzaměřit se, zasednout si na koho