Hlavní obsah

misurare

Tranzitivní sloveso

  1. (z)měřit, vyměřit, odměřitLa parete esterna misura in altezza venti metri.Vnější stěna měří na výšku dvacet metrů.misurare un terrenozaměřit/vyměřit terén
  2. (vy)zkoušet (si), zkusit (si) na sebemisurare un cappello/i guantizkusit si klobouk/rukaviceIl sarto mi ha misurato il vestito.Krejčí mi vyzkoušel šaty.
  3. posuzovat, hodnotit, soudit
  4. (z)vážit, zvažovat, omezitMisura le parole!Važ (svá) slova!misurare le spesesnížit/omezit výdaje
  5. prolétnout, proletět, (s)valit (se)

Vyskytuje se v

unità: unità (di misura)jednotka fyzikální, délková ap.

fuori: fuori di misuranadměrný

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

misura: misura di lunghezzadélková míra

misura: a misurana míru, přesně, jako ulité

misura: a misura chepostupně

misura: přen. di (stretta) misuratěsně

misura: vincere di (stretta) misuratěsně zvítězit

misura: fuori (di)/oltre misurapřehnaně

misura: su misurana míru

misura: mobili su misuranábytek na míru

misura: prendere la misura di qc(z)měřit co, vzít míru na co

misura: misura della vista(pro)měření zraku

misura: misura precisa/approssimativapřesné/přibližné měření

misura: a misura di q/qcve velikosti, v rozměru koho/čeho

misura: di piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů

misura: misura precauzionale/di sicurezzapředběžné/bezpečnostní opatření

prevenzione: misura di prevenzionepreventivní opatření

produzione: produzione su misura/di seriezakázková/sériová výroba

strumento: strumento di misuraměřicí přístroj

su: fatto su misuradělaný na míru

misura: Non hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.

oltrepassare: přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.Překračuje to (veškeré) meze.

colmare: colmare la misura/il saccozajít příliš daleko, přehnat to

misura: La misura è colma.Míra je dovršena., Už toho bylo dost.

míra: zhotovený/ušitý na mírufatto/-a su misura, přen. dle osobních potřeb personalizzato/-a

míra: do jisté míryin certa misura , fino a un certo punto

míra: délková/plošná míra(unità di) misura lineare/di superficie

míra: krychlová/objemová míramisura del volume

oblek: oblek (šitý) na míruabito su misura

šitý: šitý na mírucucito su misura

tep: změřit komu tepmisurare il battito cardiaco a q

teplota: změřit komu teplotumisurare/prendere la temperatura a q

určitý: do určité míryin una certa misura

vyrobený: vyrobený na zakázku/mírufatto/-a su ordinazione/misura

zakázka: vyrobený na zakázkuna objednávku fatto/-a su ordinazione, na míru fatto/-a su misura

zakázkový: zakázková výrobaproduzione su misura

jistý: do jisté míryin una certa misura

měřit: Budu ti měřit čas.Ti misurerò il tempo.

měřit: Kolik to měří?Quanto misura?

na: šitý na mírucucito su misura

naměřený: naměřený častempo misurato

naměřit: Jaký čas ti naměřili?Quanto (tempo) ti hanno misurato?

změřit: změřit síly s kýmmisurare le forze con q