Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (sám sebe) si, se stesso/-atvary se mění dle osobyDobře se bav.Divertiti.Věřím si.Sono sicuro di me stesso.
  2. (totožný původce a cíl děje) siTo se snadno řekne.È più facile a dirsi che a farsi.
  3. (vyjádření vzájemnosti) si(jeden druhému) a vicendaNeznáme se.Non ci conosciamo.Pomáhejte si.Aiutatevi a vicenda.
  4. si (sám sobě) siZlomil jsem si ruku.Mi sono rotto il braccio.Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.
  5. (trpný rod) siNeví se...Non si sa ...Říká se, že...Si dice che ...
  6. (bezděčný děj) siZabil se.Si è ucciso.
  7. (neosobní vyjádření) siHledá se...Cercasi...Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.
  8. (součást sloves) siJak se máš?Come stai?mýt selavarsi

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek comportare, portare (con sé), implicare

sebou: s seboucon sé

málo: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

právník: poradit se se svým právníkemconsultare il proprio legale

přivést: přivést s sebou kohoportare dietro q

přivézt: přivézt (si) co s sebouportare qc con sé

registrovat: registrovat seregistrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registro

sebou: káva s sebou k odnesenícaffè da portar via

vzít: vzít (si) co s sebouprendere qc con sé

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

dělat: Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dovést: Dovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.

dovézt: Dovezu to s sebou.Lo porterò con me.

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

měřit se: Nemůžeš se s ním měřit.Non ti puoi paragonare a lui.

mít: Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

nosit: Nosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.

opatrovat: Opatruj se.Riguardati., Měj se. Stammi bene.

počít: Nevěděl, co si s tím počít.Non sapeva (che) cosa farsene.

poradit se: Poraďte se s lékařem.Consulti il medico.

připít: Připijte si se mnou.Brindate con me.

sebou: Vezmu to s sebou.Lo prendo con me.

sebou: Vem to s sebou.Prendilo con te.

sebou: Neměla to s sebou.Non l'aveva con sé.

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

s, se: oženit se s kýmsposare q

s, se: namáhat se s úklidemsforzarsi a fare le pulizie