Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (v ruce ap.) koho/co portare q/qcNesl tašku.Portava una borsa.Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.
  2. nést s sebou přen.(mít za následek) comportare, portare (con sé), implicareNenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.
  3. (podpírat) koho/co reggere q/qc
  4. (unášet - o vodě ap.) portare, trascinare
  5. (snášet - utrpení ap.) co jak sopportareJeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.
  6. (hodně vynášet) rendere bene
  7. (klást vejce) deporre, fare (le uova)
  8. (jméno, titul ap.) co portare qcKniha nese název ...Il libro porta il titolo ...
  9. (vinu ap.) portarenést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, (vzít na sebe) assumersi la responsabilità per qcnést následky čehosubire le conseguenze di qc

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladyfar fronte ai/coprire i costi

následek: nést následky čehosopportare/subire le conseguenze di qc

podpaží: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

záda: nést koho na zádech, vzít koho na zádaportare q sulle spalle/in groppa

paže: nést co pod pažíportare qc sotto braccio

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

braccio: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

cavalluccio: nést koho za krkem/na koníčkaportare a cavalluccio q

frutto: nést ovocedare frutti

portare: nést koho v náručíportare q in braccio

subire: nést následky čeho, doplácet na cosubire le conseguenze di qc

comportare: To s sebou nese mnohá rizika.Questo comporta molti rischi.

nést: nést s seboumít za následek comportare, portare (con sé), implicare