Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (v ruce ap.) koho/co portare q/qcNesl tašku.Portava una borsa.Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.
  2. nést s sebou přen.(mít za následek) comportare, portare (con sé), implicareNenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.
  3. (podpírat) koho/co reggere q/qc
  4. (unášet - o vodě ap.) portare, trascinare
  5. (snášet - utrpení ap.) co jak sopportareJeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.
  6. (zisk ap.) rendere(úrok ap.) fruttare(hodně vynášet) rendere bene
  7. (klást vejce) deporre, fare (le uova)
  8. (jméno, titul ap.) co portare qcKniha nese název ...Il libro porta il titolo ...
  9. (vinu ap.) portarenést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, (vzít na sebe) assumersi la responsabilità per qcnést následky čehosubire le conseguenze di qc

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladyfar fronte ai/coprire i costi

následek: nést následky čehosopportare/subire le conseguenze di qc

podpaží: nést v podpaží coportare qc sotto il braccio

záda: nést koho na zádech, vzít koho na zádaportare q sulle spalle/in groppa

paže: nést co pod pažíportare qc sotto braccio

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

plod: i přen. nést plodydare frutti

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

braccio: portare in braccio q/qcnést koho/co v náručí

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

frutto: dare fruttinést ovoce

portare: portare q in braccionést koho v náručí

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

subire: subire le conseguenze di qcnést následky čeho, doplácet na co

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.