Hlavní obsah

subire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. qc utrpět co prohru ap., prodělat co nemoc ap.subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážkusubire le conseguenze di qcnést následky čeho, doplácet na co
  2. qc podstoupit, podstupovat co operaci ap., podrobit se čemuHa subito un interrogatorio.Podrobil se výslechu.subire cambiamentiprojít změnami, prodělat změny
  3. q (s)trpět, snášet koho

Vyskytuje se v

delusione: subire una delusionebýt zklamán, zažít zklamání

influenza: essere sotto/subire l'influenza di qpodléhat vlivu, být pod vlivem koho

infortunio: subire un infortunioutrpět úraz

pestaggio: subire un pestaggio da qdostat nakládačku od koho

ricatto: subire un ricattobýt vydírán/obětí vydírání

sconfitta: subire/riportare una sconfittautrpět/zaznamenat porážku

shock: subire uno shockutrpět šok

smacco: subire uno smaccoutrpět potupnou porážku

sopruso: subire un soprusobýt zneužit mocnými ap.

subito: in un subitovmžiku, cobydup

subito: subito dopohned po(té), hned jak

subito: subito che, subito (sì) comehned jak

trasformazione: subire una trasformazioneprojít proměnou, proměnit se, změnit se

acclimatarsi: Si è acclimatato subito.Hned se aklimatizoval.

arresto: subire un arrestozastavit se činnost ap.

convenire: Conviene partire subito.Je záhodno vyrazit hned.

correggersi: Si è subito corretto.Hned se opravil.

operazione: Ha subito due operazioni al ginocchio.Podstoupil dvě operace kolena.

potere: Potevi dirmelo subito.Tos mi mohl říct hned.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

subito: Subito!Hned (to bude)!

subito: Si asciuga subito.To hned uschne.

tornare: Torno subito.Hned se vrátím.

ihned: Přijdu ihned.Vengo subito.

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

místo: na místěsul posto, ihned též sul colpo, subito

následek: nést následky čehosopportare/subire le conseguenze di qc

nést: nést následky čehosubire le conseguenze di qc

operace: jít na/podrobit se/podstoupit operacisottoporsi a/subire una operazione

podstoupit: podstoupit operacisubire un'operazione

porážka: utrpět porážkusubire una sconfitta

teď: hned teďsubito, proprio adesso

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

újma: přijít k újměsubire un danno

úraz: utrpět úrazinfortunarsi, subire un infortunio

doznat: ...doznal četných změn...ha subito molti cambiamenti...

hned: Přijdu hned.vrátím se Vengo subito.

chytit: Střecha hned chytla.Il tetto ha preso fuoco subito.

kazit se: V teple se maso rychle kazí.Nel caldo la carne si guasta subito.

obklopit: Hned ho obklopili zvědavci.Subito è stato circondato dai curiosi.

odepsat: Hned mu odepíšu.Gli risponderò subito.

prodělat: Prodělal těžký zápal plic.Ha subito una polmonite grave.

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

působit: Lék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.

rychle: Pojď/Přijď rychle!Vieni subito!

utrpět: Utrpěl vážné zranění.Ha subito una ferita grave.

vrátit se: Hned se vrať!Torna subito!

vývoj: projít vývojemsubire lo sviluppo

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.Ne fu subito stufo., Gli venne subito a nausea.

zpátky: Hned budu zpátky.Torno subito.

zpět: Hned jsem zpět.Torno subito.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesfar fuori (subito) qc, zlikvidovat liquidare q/qc

padnout: padnout si do oka s kýmsimpatizzare con q, andare d'accordo subito