Hlavní obsah

subire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. qc utrpět co prohru ap., prodělat co nemoc ap.subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážkusubire le conseguenze di qcnést následky čeho, doplácet na co
  2. qc podstoupit, podstupovat co operaci ap., podrobit se čemuHa subito un interrogatorio.Podrobil se výslechu.subire cambiamentiprojít změnami, prodělat změny
  3. q (s)trpět, snášet koho

Vyskytuje se v

delusione: být zklamán, zažít zklamánísubire una delusione

influenza: podléhat vlivu, být pod vlivem kohoessere sotto/subire l'influenza di q

infortunio: utrpět úrazsubire un infortunio

pestaggio: dostat nakládačku od kohosubire un pestaggio da q

ricatto: být vydírán/obětí vydíránísubire un ricatto

sconfitta: utrpět/zaznamenat porážkusubire/riportare una sconfitta

shock: utrpět šoksubire uno shock

smacco: utrpět potupnou porážkusubire uno smacco

sopruso: být zneužit mocnými ap.subire un sopruso

subito: vmžiku, cobydupin un subito

trasformazione: projít proměnou, proměnit se, změnit sesubire una trasformazione

acclimatarsi: Hned se aklimatizoval.Si è acclimatato subito.

arresto: zastavit se činnost ap.subire un arresto

convenire: Je záhodno vyrazit hned.Conviene partire subito.

correggersi: Hned se opravil.Si è subito corretto.

operazione: Podstoupil dvě operace kolena.Ha subito due operazioni al ginocchio.

potere: Tos mi mohl říct hned.Potevi dirmelo subito.

tornare: Hned se vrátím.Torno subito.

ihned: Přijdu ihned.Vengo subito.

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

místo: na místěsul posto, ihned též sul colpo, subito

následek: nést následky čehosopportare/subire le conseguenze di qc

nést: nést následky čehosubire le conseguenze di qc

operace: jít na/podrobit se/podstoupit operacisottoporsi a/subire una operazione

podstoupit: podstoupit operacisubire un'operazione

porážka: utrpět porážkusubire una sconfitta

teď: hned teďsubito, proprio adesso

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

újma: přijít k újměsubire un danno

úraz: utrpět úrazinfortunarsi, subire un infortunio

doznat: ...doznal četných změn...ha subito molti cambiamenti...

hned: Přijdu hned.vrátím se Vengo subito.

chytit: Střecha hned chytla.Il tetto ha preso fuoco subito.

kazit se: V teple se maso rychle kazí.Nel caldo la carne si guasta subito.

obklopit: Hned ho obklopili zvědavci.Subito è stato circondato dai curiosi.

odepsat: Hned mu odepíšu.Gli risponderò subito.

prodělat: Prodělal těžký zápal plic.Ha subito una polmonite grave.

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

působit: Lék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.

rychle: Pojď/Přijď rychle!Vieni subito!

utrpět: Utrpěl vážné zranění.Ha subito una ferita grave.

vrátit se: Hned se vrať!Torna subito!

vývoj: projít vývojemsubire lo sviluppo

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.Ne fu subito stufo., Gli venne subito a nausea.

zpátky: Hned budu zpátky.Torno subito.

zpět: Hned jsem zpět.Torno subito.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesfar fuori (subito) qc, zlikvidovat liquidare q/qc, zbavit se levarsi di torno q/qc

padnout: padnout si do oka s kýmsimpatizzare con q, andare d'accordo subito

subire: utrpět škodu/porážkusubire un danno/una sconfitta