Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posto m, luogo mJe to místo volné?È libero questo posto?Já na tvém místě ...Se fossi in te..., Io al posto tuo...Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.místo činula scena del delitto mmísta k sezeníposti m pl a sederena místěsul posto, (ihned též) sul colpo, subito
  2. (prostor) spazio m, posto mPotřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.udělat komu/čemu místofare spazio a q, per qc
  3. (osada, obec ap.) luogo m, posto m(lokalita) località fmísto narozeníluogo m di nascitamísto pobytuluogo m di soggiornomísto určenídestinazione f
  4. (část ap.) punto m(pasáž) passaggio mslabé místopunto m debole
  5. (zaměstnání ap.) lavoro m(pracovní) posto m, posizione fbýt bez místaessere disoccupato/-a, essere senza lavorovolná (pracovní) místaposti vacanti, (inzeráty ap.) posizioni aperte
  6. (pořadí) posto m, posizione fmat. desetinné místodecimale m

Předložka

  • namístokoho/čeho invece, al posto di q/qc, in sostituzione di qMísto mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.místo tohoinvece

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl ap. destinazione

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

konání: místo konání čehostanovené sede , kde něco proběhlo luogo di svolgimento

místo: místo tohoinvece

narození: datum/místo narozenídata /luogo di nascita

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

ohledání: ohledání místa činu šetření policiísopralluogo

parkovací: parkovací místoposto di parcheggio

placený: dobře placené místoposto ben pagato

pobyt: místo pobytuluogo di soggiorno, trvalého luogo della residenza, destinace destinazione

pohřební: pohřební místo pohřebištěluogo di sepoltura

přední: na předním místěin prima linea

přespání: místo na přespáníun posto da dormire

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

slabý: čí slabá stránka, slabé místopunto debole di q

stání: místa k stání v autobuse ap.posti in piedi

udělat: udělat místo komufare spazio a q

dovést: Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

jeho: Já na jeho místě...Se io fossi in lui...

její: Já na jejím místě ...Se io fossi in lei ...

jejich: Já na jejich místě ...Se io fossi in loro ...

kdyby: Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

mnohý: na mnoha místechin molti luoghi

pojit se: S tím místem se pojí mnoho tajemství.A quel posto sono legati tanti segreti.

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

prohodit: prohodit si místascambiarsi i posti

volný: Je tohle místo volné? k sezeníÈ libero questo posto?

být: Být na tvém místě, ...Se fossi in te ...

přešlapovat: přen. přešlapovat na místě stagnovatstagnare

cedere: udělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere il passo

colpo: na místě, okamžitě, ihned zemřít ap.sul colpo

complemento: příslovečné určení místa/způsobucomplemento di luogo/mezzo

contante: v hotovosti, hotově, přen. okamžitě, na místě o úhraděin contanti

dare: uhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projítdare strada a q

destinazione: dorazit do místa určenígiungere a destinazione

dimora: místo posledního odpočinku hrobultima/estrema dimora

disponibile: volná místaposti disponibili

disponibilità: volná pracovní místadisponibilità di posti di lavoro

giusto: člověk na správném místěuomo giusto al posto giusto

guida: místo řidiče v autěposto di guida

invece: (na)místo čeho, místo toho, abyinvece di (fare) qc

luogo: místo narozeníluogo di nascita

nascita: místo/datum narozeníluogo/data di nascita

ortivo: místo, kde vychází hvězdapunto ortivo

partenza: výchozí bod, místo odjezdupunto di partenza

pellegrinaggio: poutní místoluogo di pellegrinaggio

piazza: čestné místopiazza d'onore

piede: místo k stáníposto in piedi

pirata: = řidič, který ujel z místa nehodypirata della strada, auto pirata

posto: místo na slunciposto al sole

prenotato: rezervovaná místaposti prenotati

punto: desetinné místopunto decimale

rimettere: vrátit co na své místorimettere qc al suo posto

scambiarsi: vyměnit si místa, vyměnit se, prohodit se, přesednout si vzájemněscambiarsi i posti

sedere: místa k sezeníposti a sedere

segno: do terče vstřelený ap., i přen. do černého, správně, na správném místě jak má býta segno

servito: místo na bydlení s dobrou občanskou vybavenostízona servita

sfera: ve vyšších kruzích, na vyšších místechnelle alte sfere

sgambetto: podrazit nohy/nohu, nastavit nohu komu, přen. podrazit, připravit o místo kohofare lo sgambetto a q

sostituzione: (na)místo koho/čeho, jako náhrada za, náhradou za, výměnou za koho/coin sostituzione di q/qc

spazio: udělat místo komufare spazio a q

stante: na místě, okamžitěseduta stante

stanza: řídící místnost, přen. vyšší místa kde se rozhoduje ap.stanza dei bottoni

svolgimento: místo konání čeholuogo di svolgimento di qc

vacante: volná místa pracovní ap.posti vacanti

vendita: prodejní místopunto vendita

venire: být přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.venire prima

volume: co zabírá místo, překážíqc fa volume

familiare: známá místaluoghi familiari

inoltre: Je to krásné a navíc klidné místo.È un luogo bellissimo, e inoltre tranquillo.

largo: Udělejte místo!, Uhněte!, Z cesty!, Uvolněte cestu!(Fate) largo!

occupare: Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.Questo tavolo occupa troppo posto.

occupato: Promiňte, je to místo obsazené?Scusi, questo posto è occupato?

per: On ti to řekne místo mě.Te lo dirà lui per me.

poltrona: dvě místa do první řadydue poltrone di prima fila

portarsi: Policie dorazila na místo nehody.La polizia si portò sul luogo dell'incidente.

posizione: Přijel na prvním místě.È arrivato in prima posizione.

prendere: Zabírá příliš mnoho místa.Prende troppo spazio.

proprio: dát věci na své místomettere le cose al proprio posto

binario: být na správném místě při správné souhře okolnostíessere sul binario giusto

linea: na předním místě ...in prima linea ...

piaga: (na)sypat sůl do rány, dotknout se bolavého místapřen. mettere il dito sulla piaga

pronto: Na místa, vpřed!Pronti, via!

toma: jedno místo druhéhoRoma per toma

ventre: i přen. slabiny, citlivé místoventre molle