Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posto m, luogo mJe to místo volné?È libero questo posto?Já na tvém místě ...Se fossi in te..., Io al posto tuo...Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.místo činula scena del delitto mmísta k sezeníposti m pl a sederena místěsul posto, (ihned též) sul colpo, subito
  2. (prostor) spazio m, posto mPotřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.udělat komu/čemu místofare spazio a q, per qc
  3. (osada, obec ap.) luogo m, posto m(lokalita) località fmísto narozeníluogo m di nascitamísto pobytuluogo m di soggiornomísto určenídestinazione f
  4. (část ap.) punto m(pasáž) passaggio mslabé místopunto m debole
  5. (zaměstnání ap.) lavoro m(pracovní) posto m, posizione fbýt bez místaessere disoccupato/-a, essere senza lavorovolná (pracovní) místaposti vacanti, (inzeráty ap.) posizioni aperte
  6. (pořadí) posto m, posizione fmat. desetinné místodecimale m

Předložka

  • namístokoho/čeho invece, al posto di q/qc, in sostituzione di qMísto mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.místo tohoinvece

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl ap. destinazione

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

konání: místo konání čehostanovené sede , kde něco proběhlo luogo di svolgimento

narození: datum/místo narozenídata /luogo di nascita

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

odlehlý: odlehlé místoluogo remoto

ohledání: ohledání místa činu šetření policiísopralluogo

parkovací: parkovací místoposto di parcheggio

placený: dobře placené místoposto ben pagato

pobyt: místo pobytuluogo di soggiorno, trvalého luogo della residenza

pohřební: pohřební místo pohřebištěluogo di sepoltura

přední: na předním místěin prima linea

přespání: místo na přespáníun posto da dormire

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

slabý: čí slabá stránka, slabé místopunto debole di q

stání: místa k stání v autobuse ap.posti in piedi

udělat: udělat místo komufare spazio a q

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

dovést: Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

jeho: Já na jeho místě...Se io fossi in lui...

její: Já na jejím místě ...Se io fossi in lei ...

jejich: Já na jejich místě ...Se io fossi in loro ...

kdyby: Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

mnohý: na mnoha místechin molti luoghi

obsadit: Obsadil třetí místo.Si è classificato terzo.

pojit se: S tím místem se pojí mnoho tajemství.A quel posto sono legati tanti segreti.

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

prohodit: prohodit si místascambiarsi i posti

být: Být na tvém místě, ...Se fossi in te ...

přešlapovat: přen. přešlapovat na místě stagnovatstagnare

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

colpo: sul colpona místě, okamžitě, ihned zemřít ap.

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

contante: in contantiv hotovosti, hotově, přen. okamžitě, na místě o úhradě

dare: dare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

dimora: ultima/estrema dimoramísto posledního odpočinku hrob

disponibile: posti disponibilivolná místa

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

guida: posto di guidamísto řidiče v autě

invece: invece di (fare) qc(na)místo čeho, místo toho, aby

luogo: luogo di nascitamísto narození

luogo: luogo di destinazionemísto určení

nascita: luogo/data di nascitamísto/datum narození

ortivo: punto ortivomísto, kde vychází hvězda

partenza: punto di partenzavýchozí bod, místo odjezdu

pellegrinaggio: luogo di pellegrinaggiopoutní místo

piazza: piazza d'onorečestné místo

piede: posto in piedimísto k stání

pirata: pirata della strada, auto pirata= řidič, který ujel z místa nehody

posto: posto al solemísto na slunci

posto: posto liberovolné místo

posto: posti a sederemísta k sezení

posto: posti in piedimísta na stání

posto: posto di prima filamísto v první řadě

posto: uno stadio con ottantamila postistadion s kapacitou 80 tisíc míst

posto: posto di guidamísto řidiče, pracoviště řidiče

posto: perdere il postopřijít o místo

posto: posto di guardiakontrolní místo

prenotato: posti prenotatirezervovaná místa

punto: punto decimaledesetinné místo

punto: punto di partenzamísto odjezdu

punto: punto di ritrovomísto shledání

punto: punto (di) venditaprodejní místo

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

scambiarsi: scambiarsi i postivyměnit si místa, vyměnit se, prohodit se

sedere: posti a sederemísta k sezení

segno: a segnodo terče vstřelený ap., i přen. do černého, správně, na správném místě jak má být

servito: zona servitamísto na bydlení s dobrou občanskou vybaveností

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

sfera: dalle alte sferez vyšších míst příkazy

sgambetto: fare lo sgambetto a qpodrazit nohy/nohu, nastavit nohu komu, přen. podrazit, připravit o místo koho

sostituzione: in sostituzione di q/qc(na)místo koho/čeho, jako náhrada za, náhradou za, výměnou za koho/co

spazio: fare spazio a qudělat místo komu

stante: seduta stantena místě, okamžitě

stanza: stanza dei bottoniřídící místnost, přen. vyšší místa kde se rozhoduje ap.

svolgimento: luogo di svolgimento di qcmísto konání čeho

vacante: posti vacantivolná místa pracovní ap.

vendita: punto venditaprodejní místo

venire: venire primabýt přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.

volume: qc fa volumeco zabírá místo, překáží

familiare: luoghi familiariznámá místa

inoltre: È un luogo bellissimo, e inoltre tranquillo.Je to krásné a navíc klidné místo.

largo: (Fate) largo!Udělejte místo!, Uhněte!, Z cesty!, Uvolněte cestu!