Hlavní obsah

largo

Přídavné jméno

  1. i přen.širokýandare al largovyplout na volné mořeun ponte largo venti metridvacet metrů široký mostper (il) largona šíř(ku) položit, rozříznout ap.in senso largov širším (slova) smyslua gambe largherozkročený, s nohami od sebeal largona otevřeném mořitenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho
  2. volný oblečení ap.
  3. velký, (po)řádný, vydatnýin larga misurave velké míře, do velké míry
  4. velkorysý, štědrýÈ largo con gli amici.K přátelům je velkorysý.
  5. otevřený o samohlásce

Vyskytuje se v

banda: banda largaširoké pásmo

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

lungo: in lungo e in largokřížem krážem projít ap.

parte: in larga partez velké většiny

scala: su larga scalave velkém měřítku, značnou měrou

scartamento: a scartamento ridotto/largoúzkorozchodný/širokorozchodný železnice

spalla: avere spalle larghemít široká ramena

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

lungo: discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobně

manica: di manica largaštědrý, velkorysý, přející

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

obrazovka: širokoúhlá obrazovkaschermo largo

rameno: široká ramenaspalle larghe

rozkročný: stoj rozkročnýposizione a gambe larghe/divaricate

široko: široko dalekoin lungo e in largo

širokoúhlý: širokoúhlá obrazovkaschermo largo, panoramatická schermo panoramico

úsměv: široký/ironický úsměvsorriso largo/ironico

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

rozkročený: rozkročený postoj stoj rozkročmoposizione a gambe larghe

široký: široká řekafiume largo

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

větší: Je mi to větší (v pase).Mi va largo (in vita).

hon: vyhýbat se čemu/komu na sto honůfuggire q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůevitare q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc