Hlavní obsah

largo

Přídavné jméno

  1. i přen.širokýandare al largovyplout na volné mořeun ponte largo venti metridvacet metrů široký mostper (il) largona šíř(ku) položit, rozříznout ap.in senso largov širším (slova) smyslua gambe largherozkročený, s nohami od sebeal largona otevřeném mořitenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho
  2. volný oblečení ap.
  3. velký, (po)řádný, vydatnýin larga misurave velké míře, do velké míry
  4. velkorysý, štědrýÈ largo con gli amici.K přátelům je velkorysý.
  5. otevřený o samohlásce

Vyskytuje se v

banda: široké pásmobanda larga

genere: zboží každodenní spotřebygeneri di largo consumo

lungo: křížem krážem projít ap.in lungo e in largo

parte: z velké většinyin larga parte

scala: ve velkém měřítku, značnou měrousu larga scala

scartamento: úzkorozchodný/širokorozchodný železnicea scartamento ridotto/largo

spalla: mít široká ramenaavere spalle larghe

diffusione: Angličtina je velmi rozšířený jazyk.L'inglese è una lingua di larga diffusione.

manica: štědrý, velkorysý, přejícídi manica larga

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

obrazovka: širokoúhlá obrazovkaschermo largo

rameno: široká ramenaspalle larghe

rozkročný: stoj rozkročnýposizione a gambe larghe/divaricate

široko: široko dalekoin lungo e in largo

širokoúhlý: širokoúhlá obrazovkaschermo largo, panoramatická schermo panoramico

úsměv: široký/ironický úsměvsorriso largo/ironico

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

rozkročený: rozkročený postoj stoj rozkročmoposizione a gambe larghe

široký: široká řekafiume largo

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

větší: Je mi to větší (v pase).Mi va largo (in vita).

hon: vyhýbat se čemu/komu na sto honůfuggire q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůevitare q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qc

largo: na šíř(ku) položit, rozříznout ap.per (il) largo