Hlavní obsah

široký

Přídavné jméno

  1. (velké šíře) largo/-a, ampio/-a, vasto/-aširoká řekafiume m largo
  2. (větší než potřeba) largo/-a, grande
  3. (určitého rozměru) largo/-a
  4. (rozsáhlý, mnohostranný) largo/-a, ampio/-a, vasto/-aširoké pravomociampi poteriširoký výběr čehovasta scelta di qcširoký pojemconcetto ampio

Vyskytuje se v

rameno: široká ramenaspalle larghe

škála: široká škála čehovasta gamma , grande varietà di qc

úsměv: široký/ironický úsměvsorriso largo/ironico

ampio: ampia gamma di prodottiširoká škála výrobků

ampio: nel significato ampio del terminev širším slova smyslu

banda: banda largaširoké pásmo

contesto: visto nel contestoviděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohledu

estensione: per estensionev širším pojetí/slova smyslu

famiglia: famiglia allargataširší rodina

largo: in senso largov širším (slova) smyslu

lato: in senso latov širším (slova) smyslu

quadrato: spalle quadrateširoká ramena

selezione: vasta selezione di qcširoký/velký výběr čeho

spalla: avere spalle larghemít široká ramena

superare: superare in larghezza qcbýt širší než co

vocabolario: vocabolario tecnico/vastoodborná/široká slovní zásoba

largo: un ponte largo venti metridvacet metrů široký most

prestarsi: Il legno si presta a diverse applicazioni.Dřevo je vhodné k širokému využití.

risonanza: avere vasta risonanzasetkat se se širokou odezvou