Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný) libero/-abýt na volné nozelavorare come freelance/libero professionistanovinář na volné nozegiornalista m freelance
  2. (bez omezení) libero/-a, illimitato/-a(názory) liberaleekon. volný trhmercato m liberofyz. volný pádcaduta f liberalit. volný překladtraduzione f libera
  3. (čas ap.) libero/-avolný častempo m liberove volném časenel tempo libero
  4. (místo ap.) libero/-a(prázdný) vuoto/-aJe tohle místo volné? k sezeníÈ libero questo posto?volný pokojcamera f libera
  5. (neohraničený) aperto/-a(bez překážky) libero/-a, sgombro/-ana volném mořiin mare aperto
  6. (nepřipevněný) libero/-a(nenatažený) lento/-a
  7. (zadarmo) gratuito/-a, gratis, (in) omaggiovstup volný bez vstupnéhoingresso m libero/gratuitovolná vstupenkabiglietto m gratis
  8. (oděv ap.) largo/-a(hl. pohodlný) ampio/-a

Vyskytuje se v

čas: volný častempo libero

místo: volná (pracovní) místaposti vacanti, inzeráty ap. posizioni aperte

pokoj: volné pokoje nápis na hotelucamere libere

překlad: volný/přesný překladtraduzione libera/letterale

přímý: sport. přímý (volný) koppunizione/tiro di prima

přístup: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

sestava: sport. volná sestavav gymnastice corpo libero, v kulturistice ap. routine libera

styl: volný stylstile libero

trh: černý/volný trhmercato nero/libero

verš: lit. volný veršverso libero

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

být: Jsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?

disponovat: Disponuje spoustou volného času.Ha tanto tempo libero a disposizione.

noha: na volné noze pracujícíautonomo/-a, freelance

průběh: (po)nechat čemu volný průběhdare libero corso a qc

pták: volný jako ptáklibero come un uccello

accento: pevný/volný přízvukaccento fisso/libero

accesso: volný přístup k čemu, volný vstup kamaccesso libero a qc

arrampicata: volné lezeníarrampicata libera

battitore: (pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, liberobattitore libero

caduta: volný pádfis. caduta libera

campo: volné pole působnosti ap.campo libero

disponibile: volná místaposti disponibili

disponibilità: volná pracovní místadisponibilità di posti di lavoro

elettrone: vázaný/volný/nepárový elektronelettrone di legame/libero/spaiato

entrata: vstup volnýl'entrata libera

gratuito: vstup volnýingresso gratuito

ingresso: volný/placený vstupingresso libero/a pagamento

interrogatorio: volný výslechdir. interrogatorio libero

lento: volné šatyabito lento

liberale: liberální/volná výchovaeducazione liberale

libero: volný častempo libero

nuotare: plavat motýlka/znak/prsa/volným stylem/kraulemnuotare a farfalla/dorso/rana/stile libero/crawl

omaggio: volná/bezplatná vstupenkabiglietto (in) omaggio

paracadutismo: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

posto: volné místoposto libero

radicale: volné radikályradicali liberi

ricreativo: centrum volného času (a zábavy)centro ricreativo

sacchetto: rovného/volného střihu sako ap.a sacchetto

sfogo: dát (volný) průchod čemu, ventilovat co emoce ap.dare sfogo a qc

stile: volný stylstile libero

tempo: volno, volný častempo libero

traduzione: věrný/volný/otrocký/strojový překladtraduzione fedele/libera/pedissequa/automatica

vacante: volná místa pracovní ap.posti vacanti

largo: vyplout na volné mořeandare al largo

ritaglio: volná chvíleritaglio di tempo

volný: být na volné nozelavorare come freelance/libero professionista