Hlavní obsah

vázaný

Přídavné jméno

  1. (zhotovený vázáním) rilegato/-aručně vázanýrilegato/-a a mano
  2. (chemicky, fyzikálně) legato/-a
  3. (omezený) čím legato/-a, vincolato/-a da qcsmluvně vázaný, vázaný smlouvoulegato/vincolato da un contratto

Vyskytuje se v

kůže: kniha vázaná v kůžilibro rilegato in pelle

vázat: vázat uzlyfare nodi

vydání: vázané vydáníedizione rilegata

živnost: vázaná/koncesovaná živnostprofessione regolamentata/munita di licenza

přes, přese: Váží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.

snop: vázat do snopůfare fasci di, fare i covoni, accovonare (la paglia)

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

elettrone: vázaný/volný/nepárový elektronelettrone di legame/libero/spaiato

freno: bezuzdný, nevázanýsenza freno

incatenato: vázaný rýmmetr. rima incatenata

pelle: kniha vázaná v kůžiun libro rilegato in pelle

combinarsi: Vodík se váže na kyslík.L'idrogeno si combina con l'ossigeno.

misurare: Važ (svá) slova!Misura le parole!

pesare: Kolik vážíte?, Kolik to váží?Quanto pesa?

ponderare: Važ slova!Pondera le parole!

quintale: Váží aspoň metrák!Pesa almeno un quintale!

vázaný: ručně vázanýrilegato/-a a mano